Ivana Herglová • foto: Anna Brotánková • 17. března 2016

International Staff Training Week

V týdnu od 7. do 11. března 2016 hostila Univerzita Karlova v Praze svůj první International Staff Training Week, na který zavítalo 23 zástupců ze 17 partnerských zahraničních vysokých škol. Jednalo se o zástupce škol belgických (Antverpy), britských (University of Sussex v Brightonu, University of Warwick v Coventry a Leeds Beckett University), německých (Humboldtova univerzita v Berlíně, LMU Mnichov, Řezno/Regensburg, Erlangen-Nürnberg, Hamburk, Heidelberk a Kostnice) a polských (Varšava, Wroclaw/Vratislav, Lodž, Lublin, Kielce a Pontifikální univerzita Jana Pavla II. v Krakově). Program připravila a ve spolupráci s vybranými fakultami Univerzity Karlovy realizovala Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK.

International Staff Training Week je v posledních letech stále více oblíbenou formou prohlubování mezinárodní spolupráce vysokoškolských institucí především v rámci programu Erasmus+, který také umožňuje zástupcům institucí vysokoškolského vzdělávání získat finanční prostředky na tento typ návštěvy partnerské instituce. Jednotlivé vysoké školy organizují Staff Trainingy s různým zaměřením. Škála je poměrně široká, od mezinárodních vztahů a internacionalizace univerzit přes univerzitní informační a sociální služby až např. k univerzitním knihovnám. Evropská kancelář se rozhodla historicky první Staff Training Week, který Univerzita Karlova v Praze nabídne, zaměřit klasicky – na mezinárodní vztahy. Mezi účastníky a adresáty pozvánek na tento program tak byli především zaměstnanci zahraničních oddělení partnerských vysokých škol, kteří se specializují na strategická partnerství, program Erasmus+ nebo jiné výměnné programy studentů a vědecko-pedagogických pracovníků univerzit.

V rámci International Staff Training Weeku měli zástupci partnerských škol možnost se blíže seznámit s prací Evropské kanceláře i vybraných kanceláří programu Erasmus při zahraničních oddělení jednotlivých fakult. Dále byl účastníkům nabídnut bohatý program prohlídek, prezentací a návštěv jak na rektorátní, tak fakultní úrovni. V rámci rektorátu šlo o prohlídku reprezentačních prostor UK, výstavu o historii UK, návštěvu univerzitního archivu, prezentaci IPSC a účast na promoci magisterských studentů Právnické fakulty. Na úrovni fakult potom byla pro návštěvníky připravena vždy obecná prezentace dané fakulty a dále prohlídky fakultních pracovišť či muzejních sbírek.

V průběhu týdne hosté společně navštívili Profesní dům na Malé Straně s prezentací Matematicko-fyzikální fakulty (prezentace audiovizuálního archivu Malach, představení mezinárodně oceněné výukové hry Československo 1938-1989 a restaurátory komentovaná prohlídka zbytků rotundy sv. Václava) či univerzitní minikampus Albertov zahrnující jak představení Přírodovědecké fakulty (návštěva Mapové sbírky, Chlupáčova muzea historie země, Hrdličkova muzea a Botanické zahrady), tak také 1. lékařské fakulty (prohlídka Fyziologického ústavu, porodnice U Apolináře a Faustova domu). V druhé polovině týdne potom následovala návštěva Právnické fakulty (mj. s prohlídkou místní cvičné soudní síně) a Filozofické fakulty (zde byla o prezentaci požádána Knihovna Jana Palacha a přednáškou profesora Miroslava Bárty byl představen Český egyptologický ústav a jeho činnost v Egyptě a Sudánu). V pátek dopoledne pak mohli zahraniční návštěvníci doplnit svůj pobyt na Univerzitě Karlově o individuální návštěvu univerzitního pracoviště či partnerské fakulty dle svého výběru.

Vedle již zmíněných návštěv fakultních budov a jejich dalších pracovišť byli účastníci Staff Training Weeku Evropskou kanceláří pozváni také na výstavu „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“, na jejíž přípravě se podílela Filozofická fakulta UK. Studentské aktivity byly výběrově zastoupeny prezentací o činnosti Erasmus Clubu na Přírodovědecké fakultě, Spolku mediků českých na 1. LF a návštěvou zkoušky univerzitního sboru v Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF.

Staff Training Week si nelze představit bez prezentací samotných účastníků – pro ty byl v rámci našeho programu vyčleněn prostor ve čtvrtek ráno a v pátek odpoledne. Zástupci zahraničních škol mluvili nejčastěji o propagaci programu Erasmus+ na svých univerzitách mezi potenciálními vyjíždějícími studenty, dále problematice hostování přijíždějících studentů a přípravě a realizaci kurzů pro tuto skupinu studujících nebo znovuzačlenění studentů po návratu za zahraničního pobytu. Jednotlivé prezentace ale adresovaly i specifičtější témata – jako např. realizaci letních či zimních škol nebo vytváření aplikace pro chytré telefony asistující zahraničním studentů s orientací na hostitelské škole. Univerzitu Karlovu v Praze a její aktivity pro přijíždějící studenty programu Erasmus+ v bloku prezentací zastoupily příspěvky na téma výukového programu Evropa dělá školu (Europe Meets School / Europa Macht Schule) a praktických stáží v Národní knihovně (spolupráce na projektu Manuscriptorium) a v anglickém vydání univerzitního online časopisu iForum (projekt International iForum).

Ve zbývajícím, limitovaném čase byl návštěvníkům nabídnut také volnočasový program zahrnující prohlídku historického centra města a dále návštěvu operního představení Jakobín od Antonína Dvořáka, na které byli pozváni také zástupci zahraničních oddělení jednotlivých fakult a rektorátu, stejně jako vybraní zahraniční studenti, především z řad účastníků představovaných studentských projektů (International iForum, Evropa dělá školu a univerzitní sbor) a dále zahraniční Erasmus studenti ze škol, jejichž zástupci se programu účastnili, tak aby měly obě skupiny příležitost ke vzájemnému setkání.

Dle nadšených ohlasů zástupců partnerských škol soudíme, že se program Staff Training Weeku líbil a jeho realizací se nám dobře povedlo naplnit ideu podrobného představení naší univerzity partnerům ze zahraničí, kteří na naši instituci vysílají jak své studenty, tak také vědecko-pedagogické pracovníky. Do budoucna bychom podobný program rádi nabízeli každé 1-2 roky, pokud bude o tuto aktivitu stále stejně velký zájem ze strany našich zahraničních partnerů.

Na závěr bychom rádi vyjádřili svůj velký dík všem, kteří se na realizaci programu International Staff Training Week spolupodíleli a jejichž přičiněním jsme mohli nabídnout našim partnerům pestrý a velmi zajímavý program reprezentující širokou škálu našich oborů a projektů realizovaných na Univerzitě Karlově.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.