Lucie Kettnerová • foto: Vladimír Šigut • 17. listopadu 2016

V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali přední akademičtí pracovníci UK a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic. Medaili Josefa Hlávky předal profesoru Ctiradu Johnovi 20. prosince předseda Nadání Václav Pavlíček a rektor UK Tomáš Zima.


Na návrh rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy byli nominováni dva odborníci na Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Je významným českým historikem a historikem umění. V současnosti působí jako vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá především českým a evropským uměním období středověku, architekturou a uměním doby posledních Přemyslovců a v posledních letech i Lucemburků a Jagellonců. Zabývá se též studiem aristokratických sídel 19. století. Pozornost věnuje i památkové péči a snaze o zachování i rozmnožení evropského kulturního dědictví v intencích mírového porozumění národů. Významná je jeho publikační činnost i činnost pedagogická.

Medaili Josefa Hlávky předal profesoru Ctiradu Johnovi 20. prosince předseda Nadání Václav Pavlíček a rektor UK Tomáš Zima

Medaili Josefa Hlávky předal profesoru Ctiradu Johnovi 20. prosince předseda Nadání Václav Pavlíček a rektor UK Tomáš Zima

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

Je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života 1. lékařské fakulty UK, kde celý život působil v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu, řadu let ve funkci přednosty. Odborně se věnoval imunologii i mikrobiologii a dosáhl řady původních objevů. Je autorem mnoha vědeckých publikací a učebnic, mezi mikrobiology a imunology má celou řadu žáků.  Je  skvělým pedagogem, jeho přednášky jsou proslulé nejen svou odbornou, ale také filozofickou úrovní. Celým generacím lékařů je znám také jako skvělý organizátor odborného života. Mimo jiné se podílel na založení Učené společnosti ČR a České lékařské akademie.

Cenu Josefa Hlávky v roce 2016 získalo celkem 11 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy:

Mgr. Ondřej Čech, Fakulta právnická

Mgr. Jiří Milička, Ph.D., Fakulta filozofická

Mgr. Kateřina Pelcová, Pedagogická fakulta

PhDr. Jana Votápková, Fakulta sociálních věd

Ing. Kateřina Váňová, Ph.D., 1. lékařská fakulta

Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D., 2. lékařská fakulta

MUDr. Jakub Polách, 3. lékařská fakulta

Anna Králíčková, Lékařská fakulta Plzeň

PharmDr. Michal Říha, Ph.D., Farmaceutická fakulta

Mgr. Michal Mazur, Přírodovědecká fakulta

Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Fakulta humanitních studií
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.