NF Neuron; Lucie Kettnerová • foto: NF Neuron • 25. listopadu 2016

České vědecké špičky převzaly Ceny Neuron. Zástupci UK u toho opět nechyběli

Ocenit ty, kteří jsou hnací silou významného vědeckého pokroku a kteří inspirovali generace vědců – to je cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Včera na slavnostním galavečeru převzal cenu za matematiku Pavel Exner, který přednáší na MFF UK, a v oboru medicíny prof. Milan Šamánek, spoluzakladatel Dětského kardiocentra v Motole. Cenu Neuron Impuls pro mladé vědce si letos mj. odnesli PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., z FF UK a doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., z MFF UK.

Cena Neuron za přínos světové vědě

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a jsou pro ostatní vzorem a inspirací.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC

Profesor Šamánek absolvoval v roce 1955 Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Po promoci pracoval na dětském a infekčním oddělení nemocnice v Uherském Hradišti a na kojeneckém oddělení v Luhačovicích. V roce 1956 byl přijat na Dětskou fakultní nemocnici na Karlově. Z pediatrie atestoval v roce 1957, koncem roku 1959 se stal na klinice asistentem. Dva roky působil na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii. V roce 1968 byl zvolen proděkanem Fakulty dětského lékařství a byl jmenován přednostou Kardiopulmonální laboratoře ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. V roce 1977 zde spoluzakládal Dětské kardiocentrum, které pod jeho vedením dosáhlo světové úrovně v léčbě vrozených srdečních vad. V posledních dvaceti letech se věnuje také prevenci ischemické choroby srdeční od dětského věku, vybudoval systém screeningu a léčby dětí ohrožených předčasnou aterosklerózou.

Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Profesor Exner absolvoval v roce 1969 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, od roku 1991 pracuje v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, v roce 2003 byl jmenován profesorem teoretické fyziky na MFF UK, na této fakultě doposud přednáší. Zastává funkci vědeckého ředitele Dopplerova institutu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku. Patřil k zakládajícím členům Evropské výzkumné rady (ERC), v letech 2011 až 2014 byl jejím viceprezidentem. Momentálně vede Evropskou matematickou společnost. Zabývá se matematickou fyzikou, především studiem nestabilních systémů, kvantových grafů a vlnovodů.

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval doktor Stančo klasickou archeologii, v současné době působí v Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Jako pedagog se zaměřil na helénistické Řecko, helénizovaný Blízký východ, topografii antického světa a Střední Asii. Účastnil se řady archeologických výzkumů na jihu Moravy v Mušově, v Rakousku a v Anglii. Od roku 2002 vedl několik českých expedic v jižním Uzbekistánu, do této oblasti vyjel také v roce 2015 ve funkci vedoucího mezinárodní archeologické expedice.

Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

V roce 2007 získal titul Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Poté strávil dva roky jako postdoktorand na univerzitách v Atlantě a Vancouveru. Po návratu do Prahy pracoval jako odborný asistent na své alma mater na katedře aplikované matematiky a v Ústavu výpočetní techniky. V roce 2012 se na MFF UK habilitoval a získal titul docent. V současné době pracuje v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy.

Ceny Neuron a Neuron Impulsy byly až doposud každoročně udělovány v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Na slavnostním večeru oznámil fond podporu sedmého oboru, Computer Science – informatika, a to díky finanční podpoře Eduarda Kučery, spoluzakladatele firmy AVAST Software, který se připojuje ke stávajícím mecenášům Neuronu.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.