red. • foto: Thinkstock • 5. prosince 2016

Katalog služeb představí, co veřejnosti nabízejí vědecké týmy na UK

Univerzita Karlova spustila svůj Katalog služeb, jehož prostřednictvím odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami a univerzitami jde o ojedinělý projekt.

Vizitka Laboratoře CLIP cytometrie

Vizitka Laboratoře CLIP cytometrie

Katalog služeb Univerzity Karlovy představuje práci jednotlivých vědeckých univerzitních týmů. Ty se na stránkách katalogu prezentují svými „vizitkami“. V současné době databáze obsahuje přehled více než 135 nabídek výzkumných služeb Univerzity Karlovy.

„Tento katalog je tedy ucelené ,menuʽ, z něhož mohou zájemci z aplikační sféry vybírat a kombinovat výzkumné služby třeba i z několika fakult najednou. Nabízet najednou celou šíři oborů považuji za unikátní koncept a právě v oborově široké škále nabídky vidím hlavní přidanou hodnotu a budoucí přínos pro podporu transferu technologií a znalostí na Univerzitě Karlově,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Volit si můžete podle oborů (humanitní, lékařské a přírodní vědy) nebo podle jednotlivých fakult a součástí.  Další řazení týmů je čistě abecední. Pokud si vyberete např. Laboratoř farmakogenomiky na Lékařské fakultě v Plzni, zjistíte, že zájemcům nabízí izolace nukleových kyselin z různých typů buněk a tkání či detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací metodami alelické diskriminace, HRM a sekvenování. Biomedicínská laboratoř FTVS je schopna zajistit laboratorní a terénní funkční zátěžovou diagnostiku, vyšetření svalové síly a plicních funkcí, analýzu tělesného složení či výživové poradenství. Na Filozofické fakultě si můžete objednat sociální analýzy, na teologických fakultách různé odborné přednášky, semináře nebo komentované prohlídky a na Matematicko-fyzikální fakultě speciální počítačové animace využitelné v průmyslovém designu.

„Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových vědeckých týmů. Bohužel až do současnosti bylo někdy velmi složité pro komerční subjekty či veřejnou správu získat informace o těchto týmech, jejich zaměření, nabídce služeb, a to včetně relevantních kontaktů. Vytvořením katalogu se snažíme tuto mezeru zacelit a věříme, že díky němu bude propojování aplikační a akademické sféry zase o něco jednodušší“, doplnila Mgr. et Mgr. Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK, které katalog vytvořilo.

Katalog služeb je v současnosti dostupný jak v tištěné formě na všech sedmnácti fakultách Univerzity Karlovy, tak v elektronické formě na stránkách Univerzity Karlovy.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.