Kamila Špinarová • foto: Vladimír Šigut, Luboš Wišniewski • 17. ledna 2017

Akademická obec si po celý týden připomíná osobnost Jana Palacha

V pondělí 16. ledna si celá akademická obec Univerzity Karlovy připomněla při slavnostním pietním aktu hrdinskou smrt studenta FF UK Jana Palacha, od které v letošním roce uplynulo čtyřicet osm let. Dne 16. ledna 1969 se Jan Palach, student historie a politické ekonomie, zapálil před budovou Národního muzea, aby tímto činem demonstroval svůj nesouhlas se stavem české společnosti po událostech roku 1968.

Památce Jana Palacha se před budovu Filozofické fakulty UK přišla poklonit celá akademická obec v čele s prorektorem UK Martinem Kovářem a s dalšími představiteli univerzity. Na místě nechyběl ani početný zástup studentů, kteří přišli tichou vzpomínkou uctít Palachův hrdinský čin.

Na nezastupitelný význam studentů při každoroční vzpomínce na Jana Palacha upozornila také děkanka FF UK Mirjam Friedová: „Je již dlouholetou tradicí, že každoroční připomínku oběti Jana Palacha připravují studenti. Byla to právě Studentská rada FF UK, která se v 90. letech ujala péče o jeho odkaz a každý rok formou přednášek, workshopů a happeningů připomíná jeho osobnost a principy, podle kterých jednal. Filozofická fakulta UK je na Jana Palacha jako svého studenta nesmírně hrdá, neboť ztělesňoval hodnoty, ve které věříme – kritické myšlení a občanskou odvahu. Není proto náhodnou, že právě studenti Filozofické fakulty UK jsou i v současné době často kritickým hlasem ve veřejné debatě a nositeli společenské změny. V tomto smyslu je odkaz Jana Palacha na fakultě stále živý.“

Vzpomínkový pietní akt před Filozofickou fakultou nebyl jedinou připomínkou Palachova hrdinského činu. V kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byl již odpoledne zahájen Den památky Jana Palacha. Hodnotu svobody a demokracie ve svých proslovech zdůraznili nejen zástupci českých a slovenských církví, ale také zastupitelé univerzity a v neposlední řadě zástupci studentů.

Filozofická fakulta UK pořádá ve dnech 16.–19. ledna již tradičně celou sérii připomínkových akcí. Od pondělí 16. ledna je tak možné zhlédnout vzpomínkový film Hořící keř nebo se zúčastnit panelové diskuse s názvem „Palach kulturní. Palach politický. Palach duchovní“.

Detailní program je možné najít na webu.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.