Kamila Špinarová • foto: René Volfík • 31. ledna 2017

Profesor Roland Naul jmenován doktorem honoris causa filozofických věd

Profesor Roland Naul z univerzity v Münsteru převzal v úterý 31. ledna na slavnostním zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa filozofických věd.

Roland Naul je emeritním profesorem v oblasti tělesné výchovy a sportu mládeže Institutu sportovních studií na univerzitě v německém Münsteru. Profesor Naul během svého života působil na více než deseti univerzitách nejen v Německu, ale také ve Spojených státech, Kanadě, Španělsku, Portugalsku, Číně či Izraeli. Život profesora Naula však zůstává spojen s univerzitou v Münsteru, kam roku 1968 nastoupil jako student učitelství a tělesné výchovy. Více než 25 let působil jako profesor na univerzitě v Duisburgu-Essenu s vědeckým, odborným a pedagogickým zaměřením na společenské vědy, sportovní pedagogiku a olympijskou výchovu.

„Scházíme se při příležitosti, kdy Univerzita Karlova, jedna z nejstarších vysokých škol v Evropě, věrna svým historickým tradicím, projevuje úctu a uznání těm, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o rozvoj vzdělanosti a poznání,“ zahájil slavnostní akt prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Royt. Profesor Royt zdůraznil také význam duchovní a tělesné kultury, jejichž spojení má na Univerzitě Karlově velkou tradici, když připomněl odkaz a dědictví zanechané profesorem UK Miroslavem Tyršem.

V polovině 80. let zahájil profesor Naul spolupráci s FTVS UK, jeho vědecký tým výsledky své práce publikuje dodnes. Hlavním tématem společného výzkumu je problematika srovnávání fyzické aktivity mladých lidí a problematika olympijských vzdělávacích aktivit. „Je pro mě velkou poctou přijmout toto významné ocenění. Bez spolupráce s kolegy z FTVS by se nejen má vědecká práce, ale také celý můj život vyvíjely velmi odlišně,“ uvedl profesor Naul ve svém proslovu, ve kterém promluvil o propojení své celoživotní vědecké práce s Univerzitou Karlovou.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.