Helena Zdráhalová • foto: Thinkstock • 22. února 2017

Na farmacii se rodí špičkový vědecký tým STARSS. Z eurodotací získá 150 milionů

Okolo 150 milionů korun poputuje z evropských fondů na Farmaceutickou fakultu UK. Projekt profesora Petra Solicha a jeho kolegů získá finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Skupina badatelů využije peníze na pokročilý výzkum v separačních vědách, členem týmu se stane také profesor František Švec, uznávaný analytický chemik s dlouholetými zkušenostmi z nejprestižnějších vědeckých institucí v USA.

Na Farmaceutické fakultě UK vznikne špičkový vědecký tým

Na Farmaceutické fakultě UK vznikne špičkový vědecký tým

Excelentní vědecké centrum STARSS (Specialized Team for Advanced Research on Separation Science), které díky evropským financím na fakultě vznikne, by se hvězd nemělo dotýkat jen svým názvem, ale především výsledky výzkumu. „Projekt si klade za cíl zavedení nových a rozvoj pokročilých separačních technik ze skupiny metod chromatografických, elektromigračních a metod pro úpravu vzorků před analýzou,“ vysvětlil garant projektu a proděkan FaF UK profesor Solich.

Farmaceutická fakulta by měla díky této velké finanční injekci posílit o osm vědců v čele s profesorem Františkem Švecem. „To, že klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem bude vědec, který se více než 25 let pohyboval v prostředí vědecky nejvyspělejším, ve výzkumu v USA, nejdříve na prestižní University of California v Berkeley a poté na výzkumné instituci E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Molecular Foundry, bude naší velkou výhodou. V osobě profesora Švece, jehož H-index dle WOS je 78, publikoval téměř 500 vědeckých prací v prestižních časopisech a je autorem či spoluautorem více než 70 patentů v USA i ve světě (jeden z nejznámějších jsou tzv. monolitické stacionární fáze a jejich využití v analytické chemii), máme záruku, že naše snahy a představy se mohou úspěšně realizovat a že se nám podaří na farmaceutické fakultě vytvořit výkonné výzkumné Centrum separačních věd,“ zdůraznil profesor Solich.

Přísun evropských peněz umožní badatelům z královéhradecké farmacie ještě víc rozšířit spolupráci s partnerskými zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami. „V projektu máme zahrnuty tři strategické zahraniční partnery – a to australskou University of Melbourne, portugalskou výzkumnou instituci Requimte při University of Porto a španělskou University of Balearic Islands. S kolegy z těchto univerzit dlouhodobě spolupracujeme, podáváme společné granty, publikujeme, vyměňujeme si studenty i mladé vědecké pracovníky a hledáme mezinárodní prostředky pro další rozvoj spolupráce. Projekt STARSS nám umožní prohloubit a zintenzivnit tyto kontakty,“ podotkl profesor Solich s tím, že nyní hledají i další zahraniční instituce, se kterými by mohli pracovat na společných výzkumech. S nadějí se obracejí k univerzitám v Ženevě nebo v Oslu.

Finance z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mají jít především na personální posílení vědeckých týmů, část z nich však výzkumná centra mohou využít i jinak. Královéhradecká skupina si dovybaví i laboratoř, jak podotkla odborná garantka projektu docentka Lucie Nováková: „Více než třetina finančních prostředků projektu je plánována na investiční výdaje a nákup nejmodernějších analytických přístrojů, které jsou nutné pro pokročilý výzkum v oblasti separačních věd. Přístrojové vybavení bude zahrnovat nové systémy pro separaci, mezi nimi UHPLC, SFC, CE i SIA systémy a jejich spojení s citlivou detekcí typu hmotnostní spektrometrie. Ta je klíčová pro dosažení potřebné citlivosti a selektivity při analýze komplexních matric.“

Výběrová komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nyní s vědci z farmaceutické fakulty dolaďuje formální stránky projektu. Pokud vše proběhne bez komplikací, 1. března by se badatelé měli naplno vrhnout do jeho řešení.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.