Kamila Špinarová • foto: René Volfík • 4. dubna 2017

Studentka UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu

V úterý 4. dubna se ve Vlasteneckém sále Karolina uskutečnilo slavnostní vyhlášení 22. ročníku Iberoamerické ceny. Cenou nesoucí název Premio Iberoamericano byly odměněny nejlepší práce studentů českých vysokých škol. Nejvyšší ocenění v soutěži získala studentka FF UK Pavlína Juračková.

Univerzita Karlova má zvláštní důvod k radosti. Výherkyní letošního ročníku Iberoamerické ceny se stala Pavlína Juračková z Filozofické fakulty UK. Ve své práci s názvem Sedm knih o Dianě od Jorgeho de Montemayora – Od pastýřského románu k mystice se pokouší nalézt nový způsob četby posledního dílu Sedmi knih o Dianě od španělsky píšícího portugalského spisovatele Jorgeho de Montemayora. Vychází přitom z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace.

Druhé místo obsadila Markéta Čajánková z Univerzity Palackého v Olomouci s prací Slavnost ducha svatého na Azorských ostrovech; místo třetí připadlo Kateřině Krejčí z Univerzity Hradec Králové za práci s názvem Zapojení velkých obchodních center do metropolitních oblastí na příkladu údolí Mexika a Guadalajary.

Porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny se letos rozhodla udělit i dvě čestná uznání. Obě připadla studentům Univerzity Karlovy, a to Janu Bedrníčkovi za práci s názvem Libanonská migrace a její vliv na slovní zásobu brazilské portugalštiny a Maroši Timkovi za práci „Hrdinové Alcazaru“ (1937) – příklad frankistické propagandy v meziválečném Slovensku.

Iberoamerickou cenu každoročně udělují vedoucí diplomatických misí iberoamerických zemí se zastoupením v České republice. Letošní ročník uspořádalo španělské velvyslanectví v čele s velvyslancem Pedrem Calvo-Sotelo Ibaňezem-Martinem. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Od roku 1995 jsou na tomto místě předávány ceny soutěže, která nemá přinejmenším v Evropě obdoby. Za více než dvacet let její existence se jí zúčastnily stovky studentů, kteří napsali ve velké většině případů znamenité texty,“ vyzdvihl vysokou prestiž soutěže a kvalitu soutěžních textů rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na slavnostním předání cen byli přítomni představitelé a zástupci pořádajících velvyslanectví, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely. Jako zvláštní hosté přijali pozvání Rebeca Grynspan, generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu, a Ivo Krýsa, náměstek MŠMT pro řízení sekce majetkové.

Rebeca Grynspan ve svém projevu zdůraznila kulturní spojitost České republiky s iberoamerickým světem. Prohloubení kontaktu mezi zeměmi bylo zpočátku možné především díky spolupráci s Univerzitou Karlovou: „Vysoké školy, a zejména pak Univerzita Karlova, byly nástrojem, který tento proces umožnil. Před pěti desítkami let vzniklo na Filozofické fakultě této univerzity Středisko ibero-amerických studií, tehdy ještě v rámci Ústavu světových dějin.“ 22. ročník Iberoamerické ceny vnímá Rebeca Grynspan jako způsob hlubšího přiblížení našich kultur a prohloubení vazeb, které naše země spojují.

Iberoamerická cena

Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit všichni studenti českých vysokých škol. Podmínkou k účasti je sepsání soutěžní práce, která musí být odevzdána ve španělštině nebo portugalštině a musí se tematicky dotýkat iberoamerických zemí. Práce mohou pojednávat témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti. Úroveň prací hodnotí porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.