Učená společnost vyznamenala tři vědce Univerzity Karlovy

Každý rok Učená společnost během své valné hromady ocení vybrané badatele za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy. Letos vyznamenala medailí NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE také dva vědce Univerzity Karlovy, profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Vedle toho se v pondělí 15. května ve Velké aule Karolina rozdělovaly Ceny Učené společnosti, pro jednu z nich v kategorii „vědecký pracovník“ si přišla i PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK.

Učená společnost sdružuje od května 1994, kdy na popud profesora Otto Wichterleho a profesora Rudolfa Zahradníka vznikla, významné vědecké osobnosti z oblasti přírodních i humanitních věd. Jejím cílem je podněcovat rozvoj vědy i vzdělanosti a veřejně šířit vědecké poznání.

Výročí svého vzniku si Učená společnost každoročně připomíná v místě, kde se v květnu roku 1994 zrodila, tedy ve Velké aule Karolina. I letos ji proto na univerzitní půdě přivítal rektor UK. „Osobně pokládám Učenou společnost za jednu z nejvýznamnějších vědeckých institucí v naší zemi. Právě v jejím rámci se čeští vědci už od jejího založení snaží navázat na nejlepší tradice české vědy a právě ona sdružuje nejlepší české vědce, jejichž hlavním posláním je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků, což je v současné době, která místo pravdy, zkušeností a znalostí často vyzdvihuje povrchnost, nepravdivost a klamy, nesmírně důležité,“ zdůraznil rektor UK profesor Tomáš Zima.

Každý rok v květnu se členové Učené společnosti scházejí v Karolinu nejen proto, aby si připomněli výročí svého vzniku, ale také aby ocenili ty, kteří konají v duchu jejích cílů.

Nejvyšší ocenění, jež Učená společnost uděluje, je medaile Za zásluhy o rozvoj vědy. Letos se rozhodla vyznamenat také dva vědce spjaté s Univerzitou Karlovou – profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Medaile převzali z rukou předsedy Učené společnosti RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.

Zdeňka Hledíková je emeritní profesorkou katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK, kde s krátkou přestávkou působí již od šedesátých let minulého století. V polovině devadesátých let se dokonce stala ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Učená společnost ji vyzdvihla jako „nejvýznamnější historičku českých církevních dějin v širokém kontextu obecné české historie druhé poloviny dvacátého století a počátků století jedenadvacátého“.

Medaili Za zásluhy o rozvoj vědy si osobně převzal také profesor Bedřich Moldan, který se věnuje problematice ochrany životního prostředí v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Profesor Moldan v současné době působí jako zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Ve své práci se věnuje analytické chemii, atmosférické chemii, biogeochemii, environmentálním vědám, ekonomii, výchově a obecně politice a životnímu prostředí.

Učená společnost pravidelně oceňuje také badatele, kteří nejsou jejími členy a dosahují mimořádných vědeckých a výzkumných úspěchů – letos i PhDr. Kateřinu Královou, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK. Doktorka Králová se jako historička zaměřuje na soudobé dějiny Řecka a Balkánu, a to zejména ve vztahu k nacistické okupaci, holocaustu a poválečné Spolkové republice Německo, resp. Československu. Práci jejího týmu ohodnotila i UK, když její skupině udělila víceletý grant UK pro mezinárodní postgraduální výzkumy.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.