Helena Zdráhalová • foto: David R. Moulis • 22. května 2017

Vědci přenesou posluchače z Prahy do Judského království

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D., mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města. Od loňského roku ETF UK spolu s Archeologickým institutem Univerzity Tel Aviv pořádá mezinárodní konference věnované především období Judského království, které tvořilo jednu z důležitých etap osídlení Tel Azeky. Loni se vědci sešli v Izraeli, letos budou přednášet v Praze. Konference se uskuteční na ETF UK už 24. května.

Tel Azeka vydává své poklady

Tel Azeka vydává své poklady

Tel Azeka je pro vědce mimořádně přitažlivá. Nálezy archeologů z poslední sezony dokazují, že území ležící 30 kilometrů jihozápadně od Jeruzaléma bylo osídleno už v rané době bronzové. Velkého významu nabylo v době mezi 9.–6. století před Kristem, kdy v místě stála jedna ze strategických pevností Judského království. Výzkum v této oblasti může odborníkům pomoci více porozumět tomu, jak konkrétně vypadal život v království i za jeho hranicemi. Na odkrývání pozůstatků osídlení se podílejí univerzity v Tel Avivu a Heidelbergu a právě i Evangelická teologická fakulta UK. „Tel Azeka díky své klíčové poloze poskytuje řadu informací o způsobu samosprávy, ochraně hranic, ale také o vstřebávání vlivů ze sousedících státních útvarů, ať již šlo o Pelišteu, nebo Egypt,“ vysvětlil docent Filip Čapek.

Docent Filip Čapek na loňské konferenci v Izraeli

Docent Filip Čapek na loňské konferenci v Izraeli

Letos se na vykopávkách nepracuje, pokračovat se bude zase v příštím roce. Studenti ETF UK a další zájemci o téma Judského království si však mohou Tel Azeku připomenout alespoň na mezinárodní konferenci, která se uskuteční ve středu 24. května v Praze v prostorách fakulty. Tříletý přednáškový projekt, jejž na základě meziuniverzitní dohody o spolupráci společně zorganizovali docent Filip Čapek s profesorem Odedem Lipschitsem z Univerzity Tel Aviv, nese název Poslední dlouhé století v dějinách Judského království.

„Na konferenci se zaměříme na Judské království v 7. století před Kristem z pohledu archeologie, biblických věd, dějin a historiografie. Dané téma bude pojednáváno z řady dílčích pohledů, z hlediska vztahu s okolními národy, přejímaných kulturních vlivů nebo analýzy odrazu klimatických změn v hospodaření. Dva bloky konference budou věnovány analýze literárních tradic, které s daným obdobím souvisejí,“ nastínil plánovaný program docent Čapek. Zájemci o toto téma by si akci neměli nechat uniknout, protože příští ročník se bude konat opět v Izraeli.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.