Kamila Špinarová • foto: René Volfík • 23. května 2017

Veletrh Via Carolina ukázal kompostovatelný pytlík i hru o protektorátu

Via Carolina – veletrh inovačních příležitostí a smluvního výzkumu je zbrusu novým konceptem Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem veletrhu je rozšířit spolupráci v oblasti inovací, transferu technologií a celoživotního vzdělávání a zvýšit tak konkurenceschopnost univerzity a její atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Veletrh Via Carolina se uskutečnil v úterý 23. května, pro zájemce o osobní prohlídku jednotlivých pracovišť bude pokračovat i ve čtvrtek 24. května.

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, která má za úkol podporovat transfer poznatků a technologií a vytvářet tak prostor pro jejich šíření. K tomuto účelu slouží také nový veletrh Via Carolina. Univerzita Karlova na něm interaktivní formou prezentuje výsledky svého výzkumu a externím partnerům i široké veřejnosti představuje své expertní i přístrojové kapacity. Návštěvníci se mohou přijít podívat na prezentace konkrétních nabídek spolupráce a společně se členy vědeckých týmů si vyzkoušet i některé nové technologie.

U příležitosti zahájení veletrhu vyzdvihl rektor UK prof. Tomáš Zima potřebu zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou, která přispěje k naplňování tzv. třetí role univerzity: „Stále více si uvědomujeme potřebu posílit vazby mezi naší univerzitou a neakademickým, prakticky orientovaným, světem. Není třeba rozlišovat mezi partnery z řad firem či například veřejné správy. Věřím, že pro všechny se v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy najde vhodná příležitost ke spolupráci, ze které může vzniknout něco užitečného pro nejširší veřejnost. Naší prioritou je hlubší spolupráce univerzity s aplikační sférou, lepší vytěžování výsledků výzkumu a naší nabídky kvalitního vzdělání a prezentování jejich užitečnosti a přínosu pro společnost. Těchto aktivit nikdy není dostatek, jde o dlouhou cestu. I proto jsme se rozhodli uspořádat dnešní akci a nazvat ji Via Carolina.“

Celá akce je doplněna o bohatý doprovodný program, který zahrnuje četné workshopy a přednášky na témata spojená s transferem technologií, ochranou duševního vlastnictví a mnoha dalších.

Během prvního dne veletrhu byly návštěvníkům prezentovány příklady námětů z akademického prostředí, které se úspěšně uplatňují na trhu. Svůj projekt představila např. Hana Němcová, jedna z autorek znovupoužitelného, omyvatelného a kompostovatelného pytlíku na potraviny FRUSACK nebo autor nejlepší hry roku 2015 Československo 38–89 Jakub Gemrot. Hra vznikla ze spolupráce Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty, historicky přesné a relevantní informace se tak snoubí s moderními technologiemi.

Součástí prvního dne veletrhu bylo také představení nového Katalogu celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru Centra celoživotního vzdělávání UK. Koncept celoživotního vzdělávání si mezi zájemci z řad veřejnosti získává stále větší oblibu. „Katalog vznikl z potřeby profilovat velice kvalitní a širokospektrální nabídku programů celoživotního vzdělávání, které jednotlivé fakulty a další součásti univerzity nabízejí. Na univerzitě se koncentruje široká expertní nabídka a know-how z obrovského počtu oborů, které jsou potřebné pro další profesní vzdělávání. Firmy a státní správa v katalogu naleznou přehledně uspořádanou nabídku našich vzdělávacích aktivit,“ představuje nový katalog vedoucí Centra celoživotního vzdělávání doktorka Alena Slámová.

Univerzita Karlova v současnosti nabízí přes 160 programů celoživotního vzdělávání, které jsou členěny do tří oblastí. Nejvýrazněji jsou zastoupeny humanitní vědy – jedná se přibližně o 130 programů, dále přírodní vědy a vědy lékařské. Katalog je možno prohlížet na webu: http://www.cuni.cz/UK-8125.html

Ve středu 24. května se zájemcům o osobní prohlídky otevřou samotná pracoviště nabízející příležitosti pro smluvní výzkum.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.