Kamila Špinarová • foto: archiv UK • 6. června 2017

Pryč z fronty a postavte si glóbus. Muzejní noc na Univerzitě Karlově

V noci z 10. na 11. června se uskuteční již čtrnáctý ročník Pražské muzejní noci. Od 19 hodin se veřejnosti otevřou brány nejvýznamnějších pražských kulturních i vzdělávacích institucí, mezi nimiž nebude chybět ani Univerzita Karlova. Přinášíme vám soupis všech univerzitních pracovišť, která budete moci navštívit.

Pražská muzejní noc 2016 v Karolinu.

Pražská muzejní noc 2016 v Karolinu.

K průběhu čtrnáctého ročníku Pražské muzejní noci přispívá Univerzita Karlova podstatným dílem. Nejvíce expozic zpřístupní již tradičně Přírodovědecká fakulta UK, poutavé a poučné expozice však nabídnou rovněž 1. lékařská a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Stejně jako loni bude možné navštívit i Karolinum a prohlédnout si historické prostory nebo třeba insignie jednotlivých fakult. Vedle stálých expozic bude možno zúčastnit se bohatého doprovodného programu, který čítá nepřeberné množství přednášek, workshopů a programů pro děti.

Anatomické muzeum 1. lékařské fakulty si pro návštěvníky připravilo např. únikovou hru Pryč z fronty. Nezapomenutelným zážitkem jistě bude noční návštěva Botanické zahrady a skleníků PřF UK stejně jako možnost vyrobit si vlastní glóbus v Knihovně geografie. V Chlupáčově muzeu historie Země se můžete stylově a chutně občerstvit v Molekulárním baru a posilněni pak vstoupit do románské rotundy sv. Václava, která byla odkryta v prostorách MFF UK.

Program Pražské muzejní noci 2017 na UK

Karolinum

adresa: Ovocný trh 560/5, Praha 1

Karolinum otevře veřejnosti své stálé expozice a nabídne také pohled do zákulisí promocí. Každou celou hodinu budou spolu s výkladem prezentovány žezla a taláry jednotlivých fakult.

Přírodovědecká fakulta

Botanická zahrada (a skleníky) PřF UK

adresa: Na Slupi 16, Praha 2

Zahrada má rozlohu 3,5 hektaru. Ve sklenících je stálá expozice tropů a subtropů. Ve venkovní expozici je unikátní exemplář jinanu dvoulaločného, starého 130 let. Cenná je kolekce středoevropské květeny.


Knihovna geografie

adresa: Albertov 6, Praha 2, 2. patro

Největší česká oborová knihovna nabízí 97 tisíc dokumentů, z toho 30 tisíc ve volném výběru. Zpracovává také největší oborovou bibliografii GEOBIBLINE, která nabízí 216 tisíc bibliografických záznamů.


Hrdličkovo muzeum člověka

adresa: Viničná 7, Praha 2

Univerzitní muzeum je místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka, vývoje jedince, patologie a smrti.


Chlupáčovo muzeum historie Země

adresa: Albertov 6, Praha 2 (suterén)

Chlupáčovo muzeum historie Země je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou sbírek Ústavu geologie a paleontologie. Slouží k výuce i výzkumu. Je zaměřeno na vývoj naší planety, neživé i živé přírody.


Knihovna chemie

adresa: Hlavova 2030/8, Praha 2

Nově postavená budova knihovny poprvé otvírá své prostory nejširší veřejnosti, knihovna je zaměřena na literaturu z oboru chemie a příbuzných věd.


Mapová sbírka

adresa: Albertov 6, Praha 2, 2. patro

Mapová sbírka obsahuje 130 tisíc map, tři tisíce atlasů, 90 globů a 10 tisíc dalších dokumentů. Svým rozsahem i obsahem je unikátní univerzitní sbírkou v celé střední Evropě.


Mineralogické muzeum

adresa: Albertov 6, Praha 2, 1. patro

Mineralogické muzeum představuje sbírku založenou v 19. století, shromažďující materiál pro výzkum. Vystavená část, jež v současné době čítá přes 22 tisíc vzorků, slouží ke vzdělávání i široké veřejnosti.

1. lékařská fakulta

Anatomické muzeum – Anatomický ústav 1. LF UK

adresa: U Nemocnice 3, Praha 2

V Anatomickém muzeu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka, a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců.


Fausťák – Akademický klub 1. LF UK

adresa: Karlovo náměstí 40, Praha 2

O životě s Duchenneovo svalovou dystrofií. Dětská zóna.


Stomatologické muzeum

adresa: Kateřinská 32, Praha 2

Obdobné speciální stomatologické muzeum se kromě Prahy nachází ještě v Německu a Nizozemsku, tak velké komparativní sbírky chrupu a lebek jsou však světově unikátní.

Matematicko-fyzikální fakulta

Rotunda sv. Václava (MFF UK – Matfyz)

adresa: Malostranské nám. 25, Praha 1

Vzácnou románskou památku z doby prvního českého krále Vratislava I. lze navštívit jen mimořádně. Archeologické nálezy v místě odkazují k počátkům českého státu a k legendám o sv. Václavovi.

Detailní program je k dispozici na webu Pražské muzejní noci 2017.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.