Helena Zdráhalová • foto: René Volfík • 8. června 2017

Jean-Claude Juncker: Když vidím univerzitu, jako je tato, neztrácím naději

Na půdě Univerzity Karlovy přednášejí nejen tuzemští a zahraniční vědci, ale i další významné osobnosti veřejného života. Tentokrát měli zájemci možnost poslechnout si přednášku předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Ve čtvrtek 8. června vystoupil s projevem na téma Budoucnost Evropy ve Velké aule Karolina. Při té příležitosti ho za zásluhy o evropskou integraci, rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy vyznamenal rektor UK prof. Tomáš Zima zlatou pamětní medailí UK.

Právě na Univerzitě Karlově zahájil předseda Evropské komise svou dvoudenní návštěvu České republiky, jež vyvrcholí v pátek na Pražské konferenci o obraně a bezpečnosti, kde budou evropští lídři diskutovat o tom, jak by měla v budoucnu vypadat evropská armáda.

Jean-Claude Juncker, kterého doprovázel také místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, na úvod svého projevu zmínil, že si velmi váží, že ho univerzita vyznamenala medailí, již před ním dostali například i někdejší generální tajemník OSN Pan Ki-mun nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Zdůraznil navíc, že si vyznamenání váží o to více, že ho dostal právě od Univerzity Karlovy, jejíž zakladatel Karel IV. měl úzké příbuzenské vazby k Lucembursku, Junckerově rodné zemi.

Na půdě UK přivítal předsedu EK rektor profesor Tomáš Zima. „Diferencovaná integrace v Evropské unii je faktem, ne všechny země jsou součástí ‚schengenu‘ či platí eurem, avšak Evropu demokratickou, bezpečnou a prosperující si přejí všechny členské státy. Zde právě vidím i roli univerzit a jejich komunit. V příštím roce vzpomeneme sté výročí založení demokratického Československa. První prezidenti samostatné republiky Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš byli profesory Univerzity Karlovy, oba na sebe vzali odpovědnost za další vývoj země, který spojovali právě se sjednocenou a demokratickou Evropou. Univerzity i Evropská unie potřebují slova, myšlenky, ale především skutky. Odvážné, statečné činy, podobné, jaké před sto lety realizovali ve prospěch demokracie, humanismu a obecného rozvoje evropských hodnot Masaryk a Beneš. Otevřená, demokratická společnost a sjednocená Evropa nejsou samozřejmostí. Abychom o ni nepřišli, musíme pro to všichni, my i vy, ještě hodně udělat,“ upozornil rektor.

Ve stejném duchu pak hovořil také předseda EK, který důrazně vyzýval k tomu, aby všichni obyvatelé usilovali o udržení sjednocené Evropy. „Musíme bojovat proti těm, kdo se snaží Evropu rozdělit. Dnes je to důležitější než kdy dřív vzhledem k demografickému růstu, kterého jsme svědky. Budeme muset tuto situaci řešit, pokud ji chceme přestát,“ podotkl.

O lidech, kteří se zde narodili po pádu železné opony, mluvil jako o šťastné generaci. Zároveň je však vybídl, aby se stále snažili Evropu rozvíjet, nejen těžili z toho, čeho dosáhli jejich rodiče.

V souvislosti s uprchlickou krizí Jean-Claude Juncker vyzval Českou republiku, aby byla s lidmi na útěku i s ostatními evropskými státy, především Itálií a Řeckem, které zaplavuje největší uprchlická vlna, solidárnější. „Češi jsou velcí Evropané, ukázat by to měli i v souvislosti s migrační krizí,“ zdůraznil a připomněl, že v jiných oblastech evropské problematiky Česká republika velmi dobře spolupracuje.

Na závěr svého projevu Jean-Claude Juncker poznamenal, že důležité je hlásit a šířit evropské hodnoty. „Když vidím univerzitu, jako je tato, neztrácím naději.“
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.