Jak připravit středoškoláky na univerzitu? FHS UK otvírá letní školu pro učitele

Pro středoškolské učitele, kterým není lhostejná budoucnost jejich svěřenců, připravila Fakulta humanitních studií UK letní školu. Na ní získají náměty a podklady pro výuku humanitně orientovaných předmětů, aby své žáky mohli co nejlépe připravit k budoucímu vysokoškolskému studiu. Letní škola, jejíž součástí nebudou jen přednášky, ale také praktické semináře, se bude konat na konci srpna v Litomyšli.

Učitelé se na kurzu dozvědí, jak připravit středoškoláky na humanitně orientované vysokoškolské studium

Učitelé se na kurzu dozvědí, jak připravit středoškoláky na humanitně orientované vysokoškolské studium

Zpozornět by měli středoškolští a gymnaziální učitelé základů společenských věd, filozofie či dějepisu. Právě těm je totiž letní škola určena. Hovořit se na ní bude o problematice výuky filozofie, historie, humanitních a společenskovědních oborů nebo o struktuře a základech psaní odborných textů.

„Nejde o poučování učitelů gymnázií a středních škol ohledně toho, jak by měli učit. Naopak chceme spíše poskytnout prostor pro to, abychom se navzájem něco dozvěděli. Chceme předestřít svou perspektivu výuky společenských a humanitních oborů na FHS UK a současně představit jednak problémy, se kterými se musíme vyrovnávat u nových studentů, a jednak úkoly a problémy, před nimiž stojí studenti, když k nám nastoupí. Na druhou stranu bychom rádi slyšeli, s čím se musejí vyrovnávat učitelé na gymnáziích a středních školách v rámci výuky filozofie, historie a základů společenských věd,“ vysvětlil garant letní školy Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., a zdůraznil, že předpokládá, že to bude oboustranně přínosný projekt. „Chceme se tím zároveň otvírat veřejnosti a prezentovat univerzitu i fakultu navenek, což považujeme za velmi důležité,“ dodal.

Bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK je koncipováno jako liberální studium. Studenti mají na jedné straně předepsanou určitou strukturu pevně daných povinností, na druhé straně se jim však nabízí značný prostor v podobě široké škály volitelných předmětů a možnost sestavení vlastního studijního programu. To přináší řadu výhod i nástrah. „Profilace studia leží na bedrech studenta, na tom, jak si ho sám uspořádá, což pro studenty znamená příležitost rozvinout vlastní odborný zájem. Na druhé straně to však obnáší i nebezpečí, když si student včas neujasní svůj zájem a nezačne usilovat o jeho naplňování. Pak se může stát, že se ve studiu začne ztrácet. Jinými slovy, využití možností liberálního studia vyžaduje po studentech, aby dospěli a převzali zodpovědnost za to, co dělají. A to je asi jeden z nejobtížnějších úkolů, který před nimi stojí při přechodu ze střední školy k nám na fakultu,“ upozornil doktor Novotný.

Letní škola, volně navazující na semináře, které se na fakultě konaly již loni na podzim, se bude konat v Evropském školicím centru v Litomyšli od 24. do 27. srpna. Za čtyřdenní intenzivní kurz zájemci zaplatí 3500 korun. Přihlášky lze podávat až do konce července. Z organizačních důvodů však fakulta prosí, aby se zájemci hlásili co nejdříve.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.