Helena Zdráhalová • foto: René Volfík • 9. listopadu 2017

Právnická fakulta UK v noci ožila. Zájem o nový festival byl obrovský

„Přednáším už dvacet let, ale že bych někdy viděl takhle plnou posluchárnu, a navíc v tuto hodinu, to se mi ještě nestalo,“ zářil nadšením děkan Právnické fakulty UK profesor Jan Kuklík, když v osm večer vítal posluchače na jedné z přednášek Noci fakulty. Multižánrový festival přilákal na fakultu ve středu 8. listopadu stovky návštěvníků. Zájem byl tak velký, že se některé akce musely během večera dokonce přesouvat do prostornějších místností.

„Čekali jsme, že vás tady bude sedět maximálně osmdesát,“ usmíval se zhruba na 400 posluchačů děkan Kuklík, když uváděl jednu z nejžádanějších akcí večera – debatu o tom, zda naši společnost omrzela liberální demokracie. V souvislosti s výsledky posledních parlamentních voleb o tom diskutovali doktor Marek Antoš, profesor Václav Bělohradský, doktorka Miluše Kindlová, profesor Jan Kysela a docent Petr Pithart.

Celý večerní program, který vedle dalšího tvořily přednášky, debaty, workshopy, reflektoval aktuální témata, právě proto možná přilákal tolik zájemců. Večeru navíc na fakultě předcházela vůbec první veřejná debata kandidátů na prezidenta republiky, jež neunikla pozornosti médií. Politiky se dotýkala také přednáška zaměřená na regulaci financování volebních kampaní.

Zejména studenti prvního ročníku práv a široká veřejnost ocenili přednášku nazvanou Právo jako fenomén prorektora UK a bývalého děkana PF UK profesora Aleše Gerlocha. Na dalších akcích mohli zájemci zjistit, jak je to s právem a sociálními sítěmi, jaké jsou právní nástroje pro boj s dopingem ve sportu, nebo se zamýšlet třeba nad tím, zda by nějaká práva měli mít i roboti.

Během večera se konaly i koncerty nebo vědecká stand-up comedy pojmenovaná science slam. Lidé se zájmem o architekturu mohli prozkoumat všechna zákoutí umělecky výjimečné budovy PF UK během komentovaných prohlídek. O ty byl tak velký zájem, že organizátoři museli přidávat další termíny.

Skutečně každý návštěvník si tedy v programu mohl najít něco, co korespondovalo právě s jeho zájmy. „Je skvělé, že se tady pořádá něco takového, vymyká se to běžnému běhu fakulty. Líbí se mi různorodost celého večera, kdy se kombinují přednášky a workshopy se spíše odpočinkovějšími aktivitami,“ usmíval se student pátého ročníku práv Jakub Horký a jeho kolegyně z prvního ročníku Alena Studničková dodala: „Nevíme, kam dřív, všechna témata jsou velmi lákavá. Je toho moc naráz.“ Narážela tak na to, že organizátorům se podařilo vtěsnat dvacet sedm hodin programu do jednoho večera. Během festivalu se konalo vždy několik akcí současně a záleželo jen na chuti návštěvníka, co si z programu vybral.

Jak zdůraznil děkan Jan Kuklík, festival byl mimořádný nejen v tom, kolik lidí jeho program dokázal oslovit, ale především v tom, že ho zorganizovali sami studenti. S hlavní myšlenkou uspořádat akci, která by podobně jako muzejní noc nebo nově i noc kostelů či divadel přilákala na fakultu nejen studenty práv, ale třeba i jejich kolegy z jiných fakult a širokou veřejnost vůbec, přišel doktorand, místopředseda fakultního i člen celouniverzitního senátu Mgr. Michal Říha, když se učil na státnice. „Tohle celé je vlastně takový můj prokrastinační projekt. Alespoň vidíte, že prokrastinace se někdy vyplatí,“ usmíval se při zahajování Noci fakulty a vyzval kolegy, aby se nezdráhali rozvíjet své nápady a třeba pokračovali v pořádání tohoto festivalu v dalších letech.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.