Nejsme kukaččím mládětem v plzeňském hnízdě

Vzhledem ke své dlouhodobé roli děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni – konkrétně v letech 1997–2003 a pak znovu 2010–2018 – se zamýšlím nad specifiky tohoto působení.

Postavení děkana Lékařské fakulty UK v Plzni stejně jako děkanů dalších dvou mimopražských fakult v Hradci Králové je do značné míry solitární, to znamená, že jedna nebo dvě fakulty reprezentují Univerzitu Karlovu ve městech, kde sídlí i jiné univerzity. Ty bývají městu i regionu většinou bližší než fakulty Univerzity Karlovy. Proto je třeba snažit se o vytvoření dobrého obrazu našich fakult. Jde do značné míry i o „politickou“ reprezentaci vůči představitelům města a regionu.

Myslím, že toto se v minulých letech dařilo zejména díky spolupráci klíčových akademických pracovníků fakulty a našich lékařů ve vedení klinik a při poskytování špičkové medicínské praxe, která mnohdy přesahuje celý region. Kvalita pedagogické i výzkumné činnosti fakulty dlouhodobě dosahuje celostátní úrovně. Ve vědecké oblasti tomu tak bylo i díky vybudování nových částí fakultního komplexu, vznikl Biomedicínský ústav a UniMeC – nová budova pro pět teoretických oborů v okolí fakultní nemocnice v Lochotíně.

Na novém vedení fakulty nyní spočívá úloha dokončení poslední velké budovy tohoto našeho kampusu.

Občanů Plzně mají v povědomí řadu vynikajících odborníků z naší fakulty, ale i jejich vynikající výsledky. Takzvaná třetí role univerzity je v činnosti fakulty vzhledem k výše uvedeným okolnostem velmi významná. V dřívějších letech říkali někteří kolegové s určitou nadsázkou, že lékařská fakulta byla městem vnímána jako „kukaččí mládě snesené do plzeňského hnízda z Prahy“. Tento pocit již v současné době není.

Moji roli v čele fakulty musejí hodnotit jiní kolegové nejen z Plzně, ale i z ostatních částí České republiky. Z mého hlediska je příjemné, že odcházím z vedení úspěšné lékařské fakulty, která je ve výborném ekonomickém stavu, rozšiřuje svoji kapacitu a na které studují budoucí dobří lékaři a vědci.

Každý odchod je vždy provázen určitou nostalgií, ale vždyť se neloučím, zůstávám členem fakulty, přednostou velice progresivní Kliniky zobrazovacích metod a jsem připraven pomoci kolegům z nového vedení, budou-li to potřebovat.

prof. MUDr. Kreuzberg Boris, CSc., děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.