Tomáš Zima byl slavnostně inaugurován

Středa 7. března se stala dnem inaugurace rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. O tom, že bude už podruhé do čtyřletého úřadu uveden právě on, rozhodl Akademický senát UK tajnou volbou 20. října 2017 (získal 51 hlasů z 68 platných). Slavnost ve Velké aule Karolina si při této příležitosti nenechali ujít vzácní hosté, významné osobnosti politického i společenského života či vrcholní představitelé Univerzity Karlovy, včetně nově jmenovaných prorektorů a prorektorek, děkanů a děkanek.

V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se svou činností významně zasloužili o její další rozvoj. Laureáty se stali doc. Mirjam Friedová, Ph.D., za zásluhy o rozvoj Filozofické fakulty UK; ThLic. Prokop Brož, Th.D., za zásluhy o rozvoj Katolické teologické fakulty UK; PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., za zásluhy o rozvoj Fakulty sociálních věd UK; prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., za zásluhy o rozvoj 3. lékařské fakulty UK a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou činnost a prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK v Plzni a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou činnost.

Vše dobré popřál rektorovi Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který ve svém projevu mimo jiné upozornil na významnou roli vysokého školství v aktivním přístupu ve společnosti. Ocenil rovněž, že Univerzita Karlova je první univerzitou v ČR, která požádala o institucionální akreditaci: „Je to pro vaše druhé funkční období pochvala i velký závazek zároveň,“ uvedl Plaga. Předseda Akademického senátu doc. Tomáš Nigrin na jeho slova navázal, když řekl, že funkce rektora v sobě nese především špičkové manažerské schopnosti, a krátce připomněl profesní kariéru Tomáše Zimy. Jak poté prorektor prof. Jan Royt, který slavnostní akcí slovem provázel, konstatoval, rektor byl do čela univerzity vybrán pro své vlastnosti a autoritu, kterou v akademické obci požívá.

Tomáš Zima při inauguračním slibu

Tomáš Zima při inauguračním slibu
Přesně osm minut před patnáctou hodinou složil prof. Tomáš Zima inaugurační slib na rektorské žezlo jakožto odznak své příští pravomoci nad akademickou obcí. Ve svém prvním projevu na postu staronového rektora nejdříve vyjádřil radost nad svým znovuzvolením a „složil účty“ za uplynulé funkční období. „S Českou konferencí rektorů jsme dosáhli navýšení rozpočtu pro veřejné vysoké školy. Jsme hrdi na dobré mezinárodní hodnocení EUA-IEP. Navzdory nepříznivému demografickému trendu dramaticky neklesá počet českých studentů,“ konstatoval mimo jiné rektor Zima. Zmínil též zahraniční spolupráci s více než dvěma sty partnery ze všech kontinentů a neopomněl uvést, že UK je v rámci programu Erasmus pátou nejžádanější institucí podle počtu přijíždějících zahraničních studentů v Evropě. Rovněž ocenil, že v uplynulých letech se podařilo univerzitu významně zviditelnit v očích akademické i široké veřejnosti: „Velmi oceňovaná je naše Univerzita třetího věku,“ uvedl Zima a pokračoval: „Úspěšně využíváme nových médií stejně jako vydávání oceňovaného univerzitního časopisu Forum a internetového iFora.“ Univerzita Karlova rovněž podporuje celou řadu studentských aktivit a studentských spolků.

Co se týče roku 2018, již za tři dny bude v Paříži podepsána dohoda o vytvoření pilotního projektu společně s pařížskou Sorbonnou a univerzitami v Heidelbergu a ve Varšavě ke sdílení studijních programů, výzkumu, vědeckých i znalostních infrastruktur a databází. „Osmičkový“ rok je pak podle Zimy pro Univerzitu Karlovu i Českou republiku rokem mimořádným: „Naše alma mater oslaví 670 let od svého založení českým králem a římským císařem Karlem IV. Při této příležitosti si připomeneme nejen bohatou minulost, ale hlavně výzvy, abychom naplňovali odkaz našeho zakladatele.“ Jak dále Zima uvedl, v rámci projektu Univerzita republice – Republika univerzitě nás čeká řada akcí a výstav.

Sladká tečka za slavnostní událostí

Sladká tečka za slavnostní událostí
„Univerzita Karlova bude špičkovou univerzitou, jakou ji chceme mít, jen bude-li to výsledek naší společné práce,“ zaznělo na závěr z úst Tomáše Zimy, který tak měl před sebou již pouze příjemnou povinnost – ve Vlasteneckém sále rozkrojit dort zdobený univerzitním znakem.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.