Lucie Kettnerová • foto: Vladimír Šigut • 5. června 2018

Imunoložka Jitka Palich Fučíková z 2. LF UK získala cenu pro ženy ve vědě

Jitka Palich Fučíková se dlouhodobě zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. Za svůj výzkum včera získala prestižní ocenění spojené s finanční odměnou, které je udělováno v rámci projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Jitka Palich Fučíková se do soutěže přihlásila s projektem Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění

Jitka Palich Fučíková se do soutěže přihlásila s projektem Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění

„Cílem projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně na jejich profesionální dráze. Tato finanční pomoc může být využita libovolně, ať už na samotný vědecký projekt, anebo na jakoukoliv materiální či nemateriální podporu v jejich vědecké kariéře,“ říká o projektu generální ředitel společnosti L´Oréal Česká republika Tomáš Hruška.

Podle Marcely Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě stagnuje, v roce 2015 působilo ve vědeckém prostředí pouhých 26,9 procent žen, což je od roku 2005 vůbec nejnižší hodnota. „V čele výzkumných vysokoškolských institucí a dalších institucí výzkumu a vývoje, jako jsou grantové agentury, Rada vysokých škol nebo Rada pro výzkum, vývoj a inovace, stojí jen deset procent žen,“ upozorňuje Linková.

V hlavní roli kalretikulin

Galavečer proběhl v Buquoyském paláci, sídle francouzské ambasády. Doplnila jej panelová diskuze věnovaná postavení žen ve vědě. Debaty se zúčastnily socioložka Marcela Linková, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, laureátka projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2012 Natálie Martínková a biochemička Zuzana Macek Jílková.

Galavečer proběhl v Buquoyském paláci, sídle francouzské ambasády. Doplnila jej panelová diskuze věnovaná postavení žen ve vědě. Debaty se zúčastnily socioložka Marcela Linková, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, laureátka projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2012 Natálie Martínková a biochemička Zuzana Macek Jílková.
Do letošního ročníku se zapojilo celkem 57 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty posuzovány odbornou porotou, jich postoupilo 14. Ocenění si nakonec odnesly PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN v Motole a doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., která působí ve výzkumném ústavu CEITEC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

Doktorka Jitka Palich Fučíková se do soutěže přihlásila s projektem Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění.

„Klíčovou molekulou imunogenní buněčné smrti je kalretikulin, tedy protein, který se za fyziologických podmínek nachází uvnitř národové buňky a během imunogenní apoptózy dochází k jeho vystavení na buněčném povrchu. Zde pak hraje klíčovou roli v procesu aktivace specifické imunitní odpovědi“, vysvětluje Palich Fučíková. Studie identifikovala kalretikulin jako prognostický biomarker u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.