Jitka Jiřičková • foto: 4EU+ • 7. května 2019

UK spojila síly s pěti univerzitami, jejich aliance chce i do celoevropské sítě

Mezinárodní spolupráce studentů, akademiků i administrativy bude jednodušší. Univerzita Karlova a pět dalších evropských vysokých škol uzavřely partnerství v Alianci 4 EU+. Pokud Evropská komise v červenci vyhoví jejich žádosti, stanou se navíc členy prestižní celoevropské sítě European Universities, která nově vzniká v rámci programu Erasmus+. Cílem je co nejvíce zefektivnit přenos informací a vědeckých poznatků.

Šest zástupců univerzit podepsalo memorandum o spolupráci a oficiálně tak vznikla Aliance 4EU+

Přihlášku do celoevropské sítě univerzit podalo padesát čtyři mezinárodních aliancí vysokých škol. Vybráno bude dvanáct z nich. Evropská komise má v plánu vybudovat do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání, v němž budou studenti, akademici i instituce úzce spolupracovat, vytvářet společné studijní programy a vzájemně se inspirovat. Vznik celoevropské sítě univerzit bude prvním krokem, jak toho dosáhnout. Na nižší úrovni probíhá předávání zkušeností a kontaktů už delší dobu. Konkrétně u zrodu Aliance 4EU+ (tehdy ještě pod názvem 4EU) stály před dvěma lety Univerzita Karlova, univerzita v Heidelbergu, Sorbonna a Varšavská univerzita. Loni se k nim přidaly ještě univerzity v Kodani a v Miláně – proto Aliance 4EU+.

„Nejprve jsme potřebovali zmapovat situaci a udělat si přehled o tom, jaké vědecké týmy už mezi sebou na univerzitách komunikují. Vyšlo nám z toho zhruba sto projektů, které jsme rozdělili do čtyř tematických oblastí a z nich následně sestavili hlavní body programu Aliance 4EU+,“ vysvětluje Kristýna Kolínová z Evropského centra Univerzity Karlovy.

Čtyři hlavní okruhy témat Aliance 4EU+

  • Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích

  • Evropa v měnícím se světě

  • Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a komunikačních technologií

  • Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí

Sdílení vědeckých poznatků ale není jediným důvodem, proč aliance vznikla. Mezinárodní spolupráce se rozvíjí i na úrovni administrativy. Učí se od sebe tedy nejen studenti a vědci, ale také úředníci a další zaměstnanci univerzit. Zástupci univerzit ve Varšavě řešili, jak pracovat s elektronickými zdroji i se zahraničními studenty

Zástupci univerzit ve Varšavě řešili, jak pracovat s elektronickými zdroji i se zahraničními studenty
„Na konci března proběhlo ve Varšavě setkání knihovníků, kteří řešili problematiku elektronických zdrojů a komunikaci se studenty z jiných vysokých škol. S tím souvisí další velké téma, a sice e-learning a virtuální mobilita, protože snahou aliance je zajistit, aby část výuky probíhala online,“ uvádí příklad z praxe Kristýna Kolínová.

O několik týdnů později se v Praze uskutečnila schůzka, již pro své zahraniční kolegy zorganizovali lidé z Centra pro přenos poznatků a technologií UK. „Naším úkolem je pomoci vědcům na univerzitě právně ochránit jejich vynálezy nebo jejich know-how a pomoci tomu, aby výsledky jejich práce našly uplatnění v praxi," říká projektová manažerka CPPT Ivona Harvey. Každá z partnerských univerzit řeší tento úkol jinak a cílem setkání je zjistit, co na partnerských univerzitách funguje nejlépe a tyto postupy implementovat na další vysoké školy. „Na UK například dobře funguje Univerzitní inovační síť, kterou tvoří tzv. inovační skauti. Jsou to lidé, kteří působí přímo na fakultách a zprostředkovávají kontakt mezi naším centrem a vědeckými pracovníky. Díky tomu jsme schopni rychle reagovat na potřeby vědců a pomoci jim například se získáním patentu,“ říká Ivona Harvey s tím, že velice zajímavé bylo slyšet zkušenosti kolegy z univerzity v Kodani. Zaměstannci Centra pro přenos vědeckých poznatků a technologií UK uspořádali schůzku se svými zahraničními partnery

Zaměstannci Centra pro přenos vědeckých poznatků a technologií UK uspořádali schůzku se svými zahraničními partnery

„Pokud má naše univerzita financovat projekt, který bude mít uplatnění v praxi, musí daný projekt každých 6 měsíců prezentovat své výsledky a prokázat posun směrem k praktickému využití. Jestliže se takový pokrok neprokáže, je jeho další financování zastaveno. Vědečtí pracovníci o těchto podmínkách vědí a akceptují je. Podobné postupy bychom rádi uplatnili i zde.“ Podle ní je však potřeba si ověřit, že tyto principy opravdu fungují a budou pro univerzitu opravdu přínosné. „Již první setkání ukázalo, že Aliance 4EU+ má své opodstatnění a jsme rádi, že jako jedni z prvních na UK vdechujeme této spolupráci život. Škoda, že se zatím o alianci tak málo ví,“ shrnuje Ivona Harvey.

Její kolegyně z Evropského centra UK má podobný názor. „Byli bychom rádi, kdyby se naše činnost a vůbec aktivity Aliance 4EU+ dostaly do širšího povědomí studentů i akademiků univerzity. Pokud by kdokoli z nich potřeboval pomoci s jakoukoli aktivitou v zahraničí, můžeme mu nabídnout kontakty a zprostředkovat setkání, ať už virtuální, nebo osobní,“ uzavírá Kristýna Kolínová.

Kompletní informace o vzniku, proběhlých i plánovaných akcích a programu Aliance 4EU+ naleznete zde: Alliance 4EU+

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.