Lucie Kettnerová • foto: Zdeněk Hrabica • 24. listopadu 2019

Medaile a Ceny Josefa Hlávky předány

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali přední akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy ocenění převzal prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., který je právem považován za jednu z nejvýraznějších osobností akademického, společenského i politického života České republiky po roce 1989. Byl signatářem Charty 77, po listopadu 1989 se aktivně zapojil do politického života české společnosti. Je jedním ze zakladatelů a prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK. Odborné práce, přednášková i tvůrčí činnost, občanská angažovanost, přátelský a inspirující přístup stejně jako osobní kvality ovlivnily již několik generací studentů i akademiků. Jeho odborné práce pokrývají především témata filozofické antropologie, vztahu filozofie a náboženství, filozofie a vědy nebo filozofie a politiky.

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky bylo ocenění uděleno prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, DrSc., který se specializuje především na dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života. Z dalších témat se systematičtěji věnuje počátkům státnosti ve střední a středovýchodní Evropě, procesu christianizace a transformaci středověké společnosti, mechanismům středověké vlády a moci či proměně středověké krajiny. Od roku 1970 působí v Historickém ústavu AV ČR, do roku 2012 jako vedoucí oddělení středověkých dějin. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 i v Centru mediavelistických studií. Vychoval řadu mladých nadějných historiků.

Cenu Josefa Hlávky za rok 2019 obdrželi následující studenti Univerzity Karlovy:

 • Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D., Právnická fakulta

 • Mgr. Anežka Tichá, Ph.D., 1. lékařská fakulta

 • Mgr. Iva Truxová, Ph.D., 2. lékařská fakulta

 • MUDr. Jan Rambousek, 3. lékařská fakulta

 • MUDr. Michael Michal, Ph.D., Lékařská fakulta v Plzni

 • MUDr. David Astapenko, Ph.D., Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., Farmaceutická fakulta

 • Mgr. et Mgr. Jakub Sláma, Filozofická fakulta

 • Mgr. Antonín Macháč Ph.D., Přírodovědecká fakulta

 • Mgr. Adéla Melcrová, Matematicko-fyzikální fakulta

 • Mgr. et Mgr. Markéta Škutová, Pedagogická fakulta

 • Mgr. Bc, Jakub Tesař, PhD., Fakulta sociálních věd

 • Mgr. Zuzana Vojteková, Fakulta humanitních studií


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.