Anna Francová, CERGE-EI, redakce • foto: CERGE-EI, Shutterstock • 27. února 2020

CERGE-EI - nejlepší ekonomové jsou studentům blízko

Špičkový ekonomický ústav CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd, poprvé přijímá i bakaláře k magisterskému studiu. Ekonomie je aktuálně nejlépe hodnoceným oborem Univerzity Karlovy podle globálního oborového žebříčku Academic Ranking of World Universities (ARWU), což nejstarší českou univerzitu řadí mezi stovku nejlepších na celém světě (76. až 100. příčka).

V hodnocení, které je součástí prestižního hodnocení Global Ranking of Academic Subjects, se UK jako jediná univerzita z Česka drží v první stovce již třetí rok po sobě. Pro srovnání: Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) patří v posledním vydání rankingu 201. až 300. pozice. Do světové špičky se Univerzita Karlova dostala také díky výtečné práci a výzkumům ekonomů z ústavu CERGE-EI, tedy společného pracoviště UK a Národohospodářského ústavu Akademii věd ČR, a rovněž Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

S. Slobodyan.

S. Slobodyan.

„Za necelých třicet let se nám podařilo splnit původní cíl zakladatelů CERGE-EI: vybudovat v srdci Evropy instituci, která vychová novou generaci špičkových ekonomů. Dnes je ekonomie úplně jiná věda, než si mnozí představují, a stále se vyvíjí. Díky jedinečným mezinárodním kontaktům se nám daří navazovat na nejnovější výzkum v našem oboru, a přivádět jedinečné vědce sem k nám,“ uvedl pro iForum ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Jak říká jeden ze studentů, Rastislav Rehák, současná ekonomie už se dávno nezabývá jenom grafy, čísly a poptávkovými křivkami. „Ke studiu ekonomie mne přivedla multidisciplinarita oboru – má v sobě matematiku, psychologii, neurovědy i sociologii,“ vysvětluje, proč ji zvolil.

Pravdou je, že řada současných ekonomů se k tomuto oboru dostala z jiných vědních disciplín. Samotný Slobodyan byl původně fyzik a u fyziky začínal i jeden z vědců a vyučujících Filip Matějka, jenž jako první český ekonom získal v roce 2015 od Evropské výzkumné rady (ERC) tzv. startovní grant. Dva roky nato přinesl na stejné pracoviště tzv. konsolidační ERC grant i Jakub Steiner. Oba vynikající vědci se věnují behaviorální ekonomii, jež propojuje matematiku, ekonomickou teorii a psychologii.

Proč by měli mladí studovat ekonomii? „Protože ekonomie je mladá věda, ne nepodobná fyzice v době jejího rozkvětu z počátku 20. století. V ekonomii lze stále nalézt krásné, nové a jednoduché objevy. Protože lze stěží nalézt zajímavější téma bádání než je lidská společnost – a ekonomie poskytuje jedinečnou metodologii. A protože mladí lidé přirozeně touží být užiteční pro společnost. Naší, české společnosti chybí odbornosti potřebné k interpretaci dat či správě trhů, a společnosti obecně. Vzdělaný ekonom, který by se věnoval například ochraně hospodářské soutěže v naší zemi, by skutečně užitečný byl,“ líčí Steiner.

Filip Matějka.

Filip Matějka.
Jakub Steiner.

Jakub Steiner.

Nový obor pro bakaláře

Dosud instituce přijímala studenty pouze do doktorského studijního programu, jehož studenti zároveň získávají americký magisterský titul. „Na univerzitách ve Spojených státech i jinde v Evropě bývá standardem, že dvouletý magisterský program je součástí doktorandského studia. Studenti si v něm osvojí ty dovednosti, které pak potřebují, aby se mohli věnovat vlastnímu výzkumu. Náš Ph.D. program nabízí tutéž strukturu a hlavně stejně vysokou kvalitu,“ vysvětluje Alena Bičáková, zástupkyně ředitele pro doktorské studium a další vzdělávací činnosti.

Letošní novinkou na CERGE-EI je tedy studijní obor Master in Economic Research (MAER). Co od něj čekat? „Nově akreditovaný magisterský obor nám umožňuje přijímat studenty, jakmile získají bakalářský titul. Po dokončení magistra pak u nás mohou pokračovat až k získání titulu Ph.D.,“ dodává Bičáková. Během dvouletého magisterského studia bakaláře čeká ekonomická teorie a musí si osvojit také metody ekonomického výzkumu. Cílem programu je připravit studenty tak, aby mohli samostatně pracovat na vlastních výzkumných projektech.

Monika Neufussová si studium na ústavu CERGE-EI vyzkoušela jako hostující student. „Naučila jsem se zabývat problémy do hloubky a skutečně kriticky uvažovat. Je kladen důraz na perfektní porozumění základům, aby na nich mohl student následně samostatně stavět. Obzvlášť kurz Mikroekonomie byl v tomto ohledu výjimečný,“ hodnotí svoji zkušenost, díky které se rozhodla nastoupit do nového studijního programu na pražském ústavu.

Columbia, Princeton či Oxford?

Provázanost programů, skvělé kontakty a fakt, že CERGE-EI je co do počtu lidí malou institucí, dávají studentům příležitosti, ke kterým by se na jiných školách nejspíš dostali až v pozdější fázi studia; pokud vůbec. To se týká například pobytů na zahraničních univerzitách. Mezi školami, na něž studenti každoročně odjíždějí, se objevují Harvard, Princeton, Columbia anebo Berkeley, mezi evropskými destinacemi jsou Oxford, Cambridge, London School of Economics (LSE) , ale i pařížská Sorbonna, která je nově s Univerzitou Karlovou členem mezinárodní aliancie 4EU+.

Areál Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Areál Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Třeba Ludmila Matysková, nedávná absolventka doktorského programu, strávila tři měsíce na americké University of Columbia a další dva na britském Oxfordu. „Naprosto nedocenitelné jsou vazby, které si vytvoříte s vyučujícími i studenty. A další plus – je to nenákladná příležitost zjistit, jak se vám líbí žít na místech, kde byste v budoucnu možná chtěli i pracovat,“ hodnotí Lída, jež z CERGE-EI zamířila na „postdoka“ na Mikroekonomickém institutu Bonnské univerzity.

Atmosféru na zmíněné Kolumbijské univerzitě si vyzkoušela i další studentka, Geghetsik Afunts. „Být v prostředí, kde ostatní sdílí vaše nadšení pro obor a zároveň jsou extrémně motivovaní, mě nejen posunulo v práci na mém výzkumu, ale byla to také skvělá životní zkušenost, přesně jak jsem očekávala,“ míní slečna z Arménie, přezdívaná Geghe. „Navíc jsem o svém výzkumu mohla mluvit přímo s autory učebnic, ze kterých jsem původně studovala,“ doplnila další pozitivum.

A v týmu i s nobelisty

Už známá „značka“ CERGE-EI je hrdá na to, že jsou mezi vyučujícími držitelé titulů i z takových elitních škol, na které vysílá své studenty. „Jsou tu vynikající vědci, kteří pravidelně publikují v těch nejlepších oborových časopisech,“ říká ředitel Slobodyan. „Například Filipovi Matějkovi před časem přijali článek do časopisu Review of Economic Studies. A jeden z našich doktorandů, Vladimír Novák, je spoluautorem článku, který se drží mezi deseti nejčtenějšími texty publikovanými v časopise The Journal of Economic Theory,” doplňuje.

Na výše zmíněném článku Matějka pracoval Chistopherem Simsem, což je držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2011. Ale není jediným z pedagogů CERGE-EI, kdo spolupracuje s nobelistou! Další z vyučujících, Marek Kapička, loni napsal článek o tvorbě kapitálu v Argentině v devadesátých letech 20. století, jehož spoluautory jsou argentinský ekonom Carlos Zarazaga a laureát Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2004 Finn Kydland.

Finn Kydland.

Finn Kydland.

Právě kvůli dokončení tohoto článku strávil Kydland loni v srpnu celý týden v Praze. V dosti nabitém programu si našel čas i na studenty. Nebyl zdaleka prvním nobelistou, který navštívil Šebkův palác. V předchozích letech se jich tu vystřídalo sedmnáct, včetně již zmíněného Simse. Letos v březnu přijede na návštěvu další – Oliver Hart.

Podobně jako v centru metropole, ani v budově ústavu někdy skoro neuslyšíte češtinu. „Na CERGE-EI studují nebo pracují lidé z více než třiceti zemí světa. Diverzita ve všech podobách, ať už kulturní nebo ve výzkumu, je pro CERGE-EI typická a utváří zdejší výjimečné prostředí,” přibližuje ředitel Slobodyan. „Díky tomu, že máme vyučující, kteří se na tak vysoké úrovni věnují ekonomickému výzkumu napříč tématy, mohou se studenti věnovat prakticky čemukoliv, k čemu mají blízko – makroekonomickým tématům, experimentální ekonomii, soustředit se na teorii nebo aplikovaný výzkum,“ shrnuje Slobodyan.

Ačkoliv se CERGE-EI pyšní výjimečnou kvalitou ve vzdělávání i výzkumu (což se každoročně potvrzuje v různých mezinárodních oborových žebříčcích), na chodbách, v učebnách i ve studovnách panuje spíše neformální přátelská atmosféra. Potvrzují to studenti, když mají vybrat, čeho si na „své“ škole nejvíce cení. V průzkumech, které pravidelně provádí studijní oddělení, mladí ekonomové zdůrazňují kvalitu výuky, partnerský přístup profesorů, mezinárodní prostředí a rovněž dostatek kávy pro dlouhé noci během zkouškového období... Díky příležitostem, jež jim jedinečná ekonomická instituce nabízí, se mohou brzy svobodně věnovat vlastnímu výzkumu.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.