Jaromír Soukup • foto: Vladimír Šigut • 22. září 2020

DAAD s UK přibližují akademikům německý výzkum

Dvacetileté výročí fungování pobočky DAAD v Praze a její spolupráci s Univerzitou Karlovou připomnělo příjemné slavnostní setkání 10. září 2020 na půdě Univerzity Karlovy. Německá akademická výměnná služba (DAAD) vznikla již v roce 1925 a jejím cílem je podpora studentských a vědeckých výzkumných pobytů. Tato organizace rovněž sponzoruje středoevropskou síť univerzit CENTRAL.

Organizátorem akce nazvané Společný příběh DAAD – Univerzita Karlova bylo Centrum strategických partnerství a DAAD IP v Praze.

Úvodního slova se ujal rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, který připomněl, že spolupráce s Německem a především s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také existence organizace jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská a akademická výměna.

Kromě rektora UK na akci promluvili zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr. Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Dr. Martin Krispin. Ti všichni zmínili důležitost spolupráce obou institucí i v současné době, která před nás staví řadu překážek.

Součástí akce byla i přednáška profesora Jiřího Peška z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy nazvaná DAAD: ruka podaná Univerzitě Karlově. Příklad prof. Jana Křena. Na jednom konkrétním případě ukázal, jak se spolupráce rozvíjela po roce 1989. Mimo jiné zmínil: „Německo je náš největší soused, máme spolu nejen nejdelší hranici, ale – nahlíženo aktuálně i historicky - také nejrozsáhlejší hospodářské vztahy, nejvýznamnější akademickou a výzkumnou spolupráci … A je také zřejmé, že úplně nejhorší model sousedství by bylo vzájemné ignorování, nevědomostí, strachem a averzí poznamenaný nezájem, ústící v neschopnost vzájemné pomoci.“

  • Důležitou pomoc pro akademiky a studenty poskytuje pražská pobočka DAAD. Vedoucí její kanceláře, Mgr. Barbory Boušové jsme se zeptali na tři otázky:

Jak funguje spolupráce UK a DAAD?

Spolupráce Univerzity Karlovy s DAAD má dlouhou tradici. Již od roku 1963 měli studenti a akademici možnost využít některé stipendijní programy DAAD. V poslední době je DAAD IP Praha pravidelným hostem seminářů o studiu a výzkumu v Německu, které pro studenty a doktorandy pořádá UK Point – Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy. V rámci projektů DAAD jsou financovány vybrané studijní programy na Univerzitě Karlově.

Jaké služby má DAAD IP Praha pro studenty?

DAAD IP Praha poskytuje poradenství všem, kdo mají zájem vyjet do Německa za studiem nebo výzkumem. Nejedná se pouze o rady týkající se našich stipendií, ale i o obecné otázky jako je život v Německu, hledání ubytování, možnost získání jazykového dokladu pro studijní účely apod. V DAAD IP Praha můžeme všem zájemcům nabídnout i různé tištěné materiály v češtině, němčině a angličtině, které mohou být pro přípravu studijního nebo výzkumného záměru užitečné.

Jaká stipendia může DAAD v ČR nabídnout?

Organizace DAAD má širokou nabídku stipendijních programů pro jednotlivce. V jakékoli akademické fázi lze požádat o nějaké stipendium. Počínaje letními kurzy pro studenty VŠ od druhého ročníku studia, přes stipendia na navazující magisterské studium a výzkumných stipendií pro doktorandy až po výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Není bez zajímavosti, že DAAD neupřednostňuje žádný vědní obor a že stipendia - vyjma letních kurzů - lze čerpat i na pobyty v Německu, které se uskuteční v angličtině.

Na foto zleva: Lisa Korinek (DAAD), Jaromír Soukup (CSP), Barbora Bednaříková (CSP), Barbora Boušová (DAAD), Jana Dostálová (DAAD), Lenka Drugová (DAAD).

Na foto zleva: Lisa Korinek (DAAD), Jaromír Soukup (CSP), Barbora Bednaříková (CSP), Barbora Boušová (DAAD), Jana Dostálová (DAAD), Lenka Drugová (DAAD).
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.