Seriál o přijímacím řízení - FTVS

Přijímací zkoušky na Fakultu tělesné výchovy a sportu se od jiných zásadně liší, rozhodují tu nejen znalosti, ale i schopnosti fyzické. Oboustrannost po studentech vyžaduje i studium samotné, dobré sportovní výkony jsou na FTVS jen polovinou úspěchu. Co mohou uchazeči o studium na FTVS od přijímacího řízení a případného studia očekávat?


Na otázky iFora odpovídá PaedDr. Tomáš Miler , proděkan pro studijní záležitosti, UK FTVS v Praze, pohled z druhé strany přináší studenti 2. a 3. ročníku.


Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na www.ftvs.cuni.cz.

Které části přijímacího řízení opakovaně připravují uchazečům největší problém?

Náročnost jednotlivých částí přijímacího řízení lze rozdělit ve vztahu k profilujícím oborům,  které nabízí naše fakulta:

- v případě oborů Tělesná výchova a sport a Učitelství tělesné výchovy posluchači velmi často podcení talentovou část  přijímacího řízení (atletika, gymnastika, plavání a sportovní hry). Jsou to však především Ti,  pro které je přihláška na naší fakultu jednou z mnohých.

- v případě oboru Fyzioterapie velké problémy nejsou, protože se jedná o uchazeče, kteří se většinou zároveň hlásí  na stejné  nebo příbuzné obory  na jiných fakultách (medicína, fyzioterapie).

- v případě oboru Management TVS (opět se většinou jedná o uchazeče hlásící se na další ekonomické obory) největší problémy dělá matematická část přijímacího řízení.


Jaké možnosti nabízí fakulta uchazečům v případě, že u přijímacích zkoušek neuspějí?

Fakulta vypisuje již čtvrtý rok v rámci celoživotního vzdělávání (podle § 60 novely zákona o VŠ ze dne 6.6.2001) kurzy přípravného studia: Úvod do studia tělesné výchovy a sportu, Úvod do studia fyzioterapie, Úvod do studia managementu tělesné výchovy a sportu.Jaké procento studentů v prvním ročníku ukončuje studium vzhledem k jeho náročnosti a v čem spočívá náročnost studia FTVS?

Zanechá studia po prvním ročníku (studijní obory): Tělesná výchova a sport – cca 20 %, Učitelství tělesné výchovy – cca 35 %, Fyzioterapie – cca 13%, Management TVS – cca  38%.

Náročnost se obor od oboru liší. Za náročnější lze považovat studium Fyzioterapie (přestože tomu  údaje neodpovídají, jedná se však o posluchače s cíleným zájmem), oboru Management TVS a Učitelství TV (zde náročnost často spočívá v organizaci „mezifakulního“ studia – MFF, PřF, Ped F, FF). Talentové předpoklady uchazečů o studium TVS  prověří přijímacího řízení. Předpoklady pro zvládnutí „prakticko – sportovní“ části učebních plánů  jsou tedy u posluchačů z větší části dány a dávají jím více prostoru na studium předmětů společenskovědního a biomedicínského charakteru.


Jaká jsou specifika studia na FTVS?

Studium velmi ovlivňuje zaměření fakulty. I  posluchači,  kteří nestudují přímo obory TVS a Učitelství TV mají v programech zařazenu sportovní přípravu, která přináší jinou atmosféru studia a vztahů. Velmi se toto specifikum objevuje  u posluchačů tělesné výchovy, kteří v rámci studia absolvují mnoho předmětů a kurzů v nestandardních podmínkách. Tyto podmínky  přinášejí  schopnost flexibility, soudržnosti a dalších vlastností, které absolventům pomáhají i v jejich další profesi. Není nezajímavé, že mnoho našich absolventů zastává dnes vysoké posty organizačně manažerského charakteru v odvětvích, na které je vlastně škola cíleně nepřipravovala.


(na otázky iFora odpovídal PaedDr. Tomáš Miler , proděkan pro studijní záležitosti, UK FTVS v Praze)Pohled studentů:


Kdo má sport rád, bude spokojený

U přijímacích zkoušek na FTVS jsou důležité obě jejich části - fyzická (talentová) a písemná teoretická. První části se ale přecejen věnuje větší pozornost. Ne proto, že by byla důležitější, ale připravit se na testy není tak obtížné - studijní materiály jsou pro všechny stejné a jde jen o to, jak poctivě se k testu přistoupí. „Talentovky“ jsou více na očích – tady se totiž opravdu rozhoduje o přijetí.

Talentové zkoušky mají čtyři části, atletiku, plavání, gymnastiku a sportovní hry. Osobně si myslím, že ve většině případů je rozhodující gymnastika. Sportovní hry dnes zvládne většina středoškoláků, atletiku a plavání víceméně také. Nedá se tu podle mě výrazně získat, ani ztratit. Gymnastika je ta část, kde se zřejmě rozhoduje, v přípravě na přijímací zkoušky jsem se jí věnoval asi nejvíce.

Nejenom učení se předepsanému cvičení, ale důležitý je i celkový projev – co mám na sobě, jak přijdu k nářadí atd. Jsou to maličkosti, ale klade se na ně důraz. K atletice a plavání se dá jen těžko něco radit. Možná jen, že každá desetinka sekundy může být ta rozhodující, a proto je dobré nic nepodcenit. U sportovních her je při výkonu důležité pochopit, že se hodnotí hra „bez balonu“ – to znamená, že i když se za tu chvíli, co mám na předvedení, nedostanu k míči, můžu uspět (nabízením se, bráněním).

Po téměř dvou letech na fakultě nemůžu říct, že bych byl něčím zklamán nebo naopak uchvácen. Byl jsem zřejmě dobře informován, co můžu očekávat. Spíše jsem se setkal s překvapením u některých mých přátel z ročníku. Řada z nich si myslela, že zde budou jen sportovat. O to těžší pro ně byla například zkušenost z náročné zkoušky z anatomie nebo chemie. To byly také nejčastější problémy, protože sportovci jsou tu všichni dobří, ale nepočítali s tím ostatním – učením. Jinak si ale myslím, že kdo má sport rád, tak to pro něj nebude žádný problém a bude na FTVS určitě spokojený.

student 2. ročníku


Kdo vydrží a dostuduje, může se pochválit

Po třech letech strávených na fakultě mohu leccos ohodnotit. Pro nové uchazeče může být potěšující, že talentové zkoušky byly oproti dřívější verzi lehce zjednodušeny, studijní požadavky ale zůstávají nezměněny, a tedy dosti náročné.

U přijímacího řízení si může uchazeč všimnout časové náročnosti, s kterou by měl počítat i do budoucna. Když jsem dělala přijímací zkoušky před třemi roky, počítala jsem s tím, že škola bude pro mě rozvojem jak ve vzdělání, tak i v závodění. To se mi potvrdilo, jen je nutné brát v úvahu, že málokterý vyučující se ohlíží na studentovi předpoklady pro daný předmět. Hlavním důvodem je předpoklad, že ze studentů budou ve většině případů učitelé. Já jsem se například s úmyslem, že budu v budoucnu působit jako trenér, přihlásila na jednoobor tělesná výchova a sport, přesto musím zvládnout kotoul na kladině nebo rondát, abych mohla jednou někoho stejné věci učit.

Sportovní kurzy jako součást studia, patří k řadě výhod, které fakulta umožňuje. Je ovšem nutné počítat s tím, že kurzy jsou finančně celkem náročné. Absolvování kurzu přitom neznamená automatické udělení zápočtu. I když si student myslí, že je v daném sportu úspěšný, může být vyveden z omylu.

Pro uchazeče by mělo být povzbuzením, že sportovci, kterých je škola plná, jsou milí a chápaví lidé se stejnými zájmy. Ve studijních skupinách se mnohdy najdou přátelé na celý život. Stejně tak na zmíněných kurzech se zažije spousta legrace a zajímavých zážitků, o které studenti jiných škol mohou přijít. Ten, kdo se hlásí na FTVS, musí počítat s tím, že studium je jak fyzicky, tak i časově náročné. Studenti, kteří vrcholově sportují, si ho kvůli časové náročnosti často prodlužují. Naštěstí je fakulta v tomto ohledu velice nápomocná a snaží se udělat maximum, aby studentům vyhověla.

Studium na FTVS není jen o sportu, studenti se musí na leckteré zkoušky dlouho připravovat. Někdo studium na FTVS neunese a po prvním či druhém ročníku odchází. Na druhou stranu ten, kdo vydrží a dostuduje, se může pochválit za to, co zvládl. FTVS rozvine studenta nejen po stránce intelektuální a psychické, ale také po stránce fyzické přinese mnoho nových dovedností.

studentka 3. ročníku Komentáře
6-.-0.2013 22: 2:3: (Eliška Baumrová)Odvolání..
Zobrazit všePřidat komentářPosluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.