Životopis Prof. Dr. Bernarda Michela

          Prof. Dr. Bernard Michel se narodil 6. ledna 1935 v Paříži. Studoval na Sorbonně, kde r. 1959 vykonal státní zkoušku (agrégation) z historie a r. 1970 obhájil doktorskou disertaci.


            Po ukončení studií pedagogicky působil nejdříve jako profesor na gymnáziu, od r. 1985 byl vědeckým pracovníkem Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži, v letech 1969-1985 působil jako profesor soudobých dějin na univerzitě v Poitiers a od roku 1985 až do odchodu do důchodu v roce 2003 jako profesor soudobých dějin střední Evropy na universitě Paris 1, Panthéon-Sorbonne, kde v současnosti dále působí v doktorském studiu.


            Ve své vědecké práci se prof. Bernard Michel zaměřil na středoevropské, zejména rakouské, české a československé dějiny 19. a 20. století, a to jak na dějiny hospodářské a sociální, tak i na dějiny politické, na dějiny mentalit, dějiny nacionalismu a česko-francouzské vztahy. Z této problematiky publikoval cca stovku odborných studií a řadu monografií, zejména Banky a bankéři v Rakousku na počátku 20. století (1976), Paměť Prahy: svoboda a národní vědomí v české a slovenské historii (1976), Státy a národy ve střední Evropě v 20. století (1987), Sacher-Masoch (1836-1895) (1989), Pád rakousko-uherské říše (1917-1918) (1991), Národy a nacionalismy ve střední Evropě (19.-20. století) (1995), Dějiny Prahy (1998). Ve svých vědeckých pracích usiloval o to překročit úzké národní hledisko a důsledně směřoval ke komparaci. Koncepce sociability mu přitom umožnila vykládat vliv hospodářských a sociálních podmínek na svět idejí jinak  než v marxistické historiografii.


            Od roku 1957, kdy poprvé navštívil Československo, udržoval B. Michel úzké styky s českými a slovenskými historiky. Od roku 1964 pravidelně studoval v českých archivech, i když někdy se značnými překážkami. Je dlouholetým členem Commission Internationale des Études Historiques Slaves při Mezinárodním komité historických věd, v níž zastával v l. 1968-1990 funkci generálního sekretáře, v l. 1990-1995 předsedy, nyní je čestným předsedou. Je rovněž členem Collegia Carolina v Mnichově a předsedou Komise francouzských, českých a slovenských historiků. Za své vědecké dílo obdržel roku 1990 od ČSAV Medaili Palackého.


            Prof. Bernard Michel je v současné době nejvýznamnějším znalcem českých a československých dějin ve Francii, ve funkci ředitele Ústavu pro dějiny a civilizaci střední Evropy na Sorbonně volně navazoval na zakladatelské dílo Ernesta Denise. Práce B. Michela jsou obecně vysoko hodnoceny, dvě z nich dostaly cenu Akademie morálních a politických věd. Seminářem prof. Michela prošla většina francouzských historiků mladší generace, kteří se zabývají českými dějinami, a v poslední době i řada českých studentů, zejména doktorandi v tzv. cotutelle a studenti přicházející do Francie v programu Sokrates. Řada jeho žáků je dnes uznávanými odborníky na středoevropskou problematiku. V 90. letech konal i přednášky na Filozofické fakultě UK.


            B. Michel vyvíjel mimořádné úsilí směřující k rozvoji česko-francouzských vědeckých styků, zejména ve funkci generálního tajemníka a později předsedy Mezinárodní komise slovanských historických studií. Ve funkci generálního tajemníka Společnosti poskytoval před rokem 1989 cennou pomoc českým proskribovaným historiků, kteří se na něj s důvěrou obraceli. Roku 1989 byl členem oficiální francouzské delegace, která navštívila Československo pod vedením ministra zahraničních věcí Rolanda Dumase. Po roce 1989 zorganizoval ve spolupráci s Ústavem českých dějin na FF UK několik přednáškových cyklů, v nichž v Praze vystoupili přední odborníci na dějiny 19. a 20. století z různých francouzských univerzit. Tyto cykly významně přispěly k poznání výsledků a zejména metod současné francouzské historiografie u nás. Prof. Bernard Michel patří rovněž k těm významným osobnostem francouzského intelektuálního světa, které mají zásluhu na popularizaci české kultury ve Francii.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.