13. října 2005

Novinky v mikroskopii živých buněk

Novinky v mikroskopii živých buněk

Seminář je pořádán u příležitosti 60. výročí založení LF UK v Plzni

Plzeň, čtvrtek 13. října 2005


Pořadatel: Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním  pracovištěm optické  mikroskopie firmy  OLYMPUS  C&S  s. r. o.  se  sídlem  na LF UK v Plzni.

Místo konání:  LF UK v Plzni, Šafránkův pavilón, alej Svobody 31, Plzeň a Biologický ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.

Termín konání: čtvrtek 13. října 2005

Zahájení semináře: v l0.00 hodin v aule Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni, alej Svobody č. 31, Plzeň.

Účastnický poplatek: nevyžadován, hradí sponzor - firma OLYMPUS C&S s.r.o.

Program semináře

13.10.2005 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)

Šafránkův pavilon, aula, alej Svobody 31, Plzeň - vyžádané přednášky:

10.00   J. Reischig: Úvodní slovo

10.15   M. Druckmüller: Vizualizace mikrosvěta.

10.45 I. Raška: Moderní techniky mikroskopie v biomedicíně.

Přestávka

11.30  J. Plášek: Měření membránového potenciálu pomoci spektrálního konfokálního mikroskopu.

11.50   M. Laub a T. Jendrulek: Nové systémy Olympus pro sledování živých buněk.

12.10   F. Weyda : Mikroskopie a čas.

13.10.2005 odpolední blok  po skupinách (od 13.30 do 18.30)

Biologický ústav LF UK v Plzni, Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48, Plzeň.

V odpoledním bloku dne 13. 10. (od 13.30 nebo od 15.30) bude účastníkům zařazeným do skupin předveden konfokální mikroskop OLYMPUS LSM FV 1000 a softwarové produkty firmy Bitplane AG Zürich. Dále zde budou nabízeny a předváděny některé systémy použitelné při analýze mikroskopických obrazů (např. nová verze ACC 6.0 a nové moduly pro uvedený systém). Dále budou předvedeny nové mikroskopy Olympus a digitální mikroskopické systémy OLYMPUS. Vše bude k dispozici na Referenčním pracovišti optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o. se sídlem na Biologickém ústavu LF UK v Plzni.

Přihlásit se lze do 16. září 2005 na adresu:

Adresa organizátora:

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.

E-mail:  josef.reischig@lfp.cuni.cz

Těším se na setkání s Vámi

doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.

vedoucí biologickćho ústavu LF UK v Plzni


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.