12. října 2005

Knihovna geografie opět otevřena

S počátkem nového akademického roku byla dne 30.9.2005 po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně za účasti děkana prof. Pavla Kováře, proděkana doc. Luďka Sýkory, předsedy České geografické společnosti doc. Ivana Bičíka, objevitele pramenů Amazonky doc. Bohumíra Jánského a mnoha dalších významných hostů otevřena Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Odborná veřejnost již dlouho netrpělivě čekala na přístup do unikátní knihovny.

Přesně před sto dvaceti lety stála na chodbě Geologického ústavu ve Spálené ulici v Praze jedna vypůjčená skříň pro geografické knihy. Tehdy začala velmi pomalu vznikat geografická knihovna. Dary a výměny tvořily základ akvizice. Knihovnu podporoval zejména klub přírodovědecký a klub historický, také z univerzitní a veřejné knihovny v Praze docházely pravidelně duplikáty. První knihovník, prof. Švambera, vykonával místo bibliothekáře a archiváře ústavu bezplatně.

V roce 1920 se PřF UK oddělila od FF UK. S dostavbou východního křídla budovy na Albertově 6, geografie získala prostory pro knihovnu.

Po roce 1990 se otevřela cesta i k získávání kvalitní oborové literatury ze zahraničí.V roce 1993 knihovna převzala fond zrušeného Geografického ústavu AV ČR. Knihovna je v Česku jedinečná právě svým obsahem, proto byla také nazývána Základní geografická knihovna nebo Oborová knihovna geografie.

Zájemci zde najdou nejrůznější typy dokumentů organizované podle speciálního oborového třídění, které připravila mgr. Jana Runštuková. Fond fyzické geografie a geoekologie se zaměřuje především na regionální geografii České republiky, Evropy a světa. Nejrozsáhlejší soubor sociální geografie, představuje literaturu o transformaci postkomunistických zemí, problémech regionů, využití krajiny, migraci a urbanizaci. Obor demografie a geodemografie zastupují především statistiky, populační politika a prognózy. Oblast aplikované kartografie a kartografie nabízí zájemcům specializované atlasy a mapy.

Rekonstrukce knihovny byla již nezbytná, a proto se stala v letošním roce prioritou geografické sekce. Po rozsáhlých přípravách započala v dubnu a skončila v září. Byla realizovaná podle návrhu architektonického ateliéru ing. Ježková, ing. Jaroš. Ponechala velkým sálům původní ráz, obnovila původní skříně s ozdobami a zvýraznila prvky na galériích knihovny. Nové elektrické rozvody umožnily přístup k uživatelským počítačům s katalogy, odbornými databázemi a pochopitelně též s přístupem k Internetu. Čtenářům bude k dispozici WiFi síť pro bezdrátové připojení přenosných notebooků, mohou využívat moderní samoobslužnou kopírku i skener.

Celková plocha knihovny v otevřeném fondu byla výrazně rozšířena na 200 m2 a byly zpřístupněny dosud uzavřené galerie. Čtenáři zde budou mít přístup k 752 bm knih ve volném výběru. Vedení geografické sekce plánuje na přelom roku ještě rekonstrukci a výstavbu nových depozitářů v suterénu budovy. Tím by měla být knihovna prostorově zajištěna natolik, aby se mohla utěšeně rozrůstat a plnit úlohu základní oborové knihovny.

Knihovnu navštěvovalo kolem patnácti set stálých čtenářů. Předpokládá se však, že nyní se zkvalitněním služeb jejich počet vzroste nejméně dvojnásobně. Čtenáři si mohou knihy rezervovat i prodlužovat prostřednictvím svého konta na Internetu. Výpůjčka je plně automatizovaná, realizovaná prostřednictvím studentských karet. K dispozici bude osmdesát pět tisíc knih, časopisů, map i elektronických dokumentů. Otevřeno bude třicet šest hodin týdně.

Rekonstrukce byla projektována s výhledem na budoucí rozvoj fondu v následujících dvaceti letech. Knihovna tak postoupila do vyšší kategorie informačních oborových center a může zajistit dokonalou podporu studentů při studiu, odborníků ve výzkumu, ale i potěšit běžného českého turistu.

Přestavba knihovny byla náročná pro čtenáře, katedry i knihovnický personál. Výsledek ale stojí za to, ostatně, přijďte se přesvědčit.

Další informace a kontakt: vedoucí knihovny Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.