16. listopadu 2005

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila medaile Josefa Hlávky

Správní rada Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“,

v souladu se statutem, udělila

Medaili Josefa Hlávky


Na návrh rektora Univerzity Karlovy:

prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc.

prof. RNDr. MUDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc.

Na návrh předsedy Akademie věd České republiky:

prof. PhDr. Pavlu Maternovi, CSc.

Na návrh správní rady Nadání:

prof. Pavlu Šmokovi


Prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi,DrSc.

Význačnému internistovi, špičkovému endokrinologovi, zakladateli české klinické osteologie, dlouholetému předsedovi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, čestnému předsedovi a členu mnoha lékařských organizací v České republice i ve světě.

Prof. RNDr. MUDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc.

Za významné vědecké výsledky v evoluční morfologii a srovnávací embryologii, za aplikaci těchto výsledků v teratologii a imunologii, za dlouholetou obětavou pedagogickou činnost v České republice i ve světě.                   

Prof. PhDr. Pavlu Maternovi, CSc.

Významnému badateli v oblasti logické analýzy přirozeného jazyka, vůdčí osobnosti školy tzv. transparentní intenzionální logiky, dlouholetému obětavému a oblíbenému pedagogovi.

Prof. Pavlu Šmokovi

Za technickou suverenitu a osobitost v tanečním projevu, za celoživotní významnou choreografickou a režisérskou činnost v oblasti moderního výrazového tance, za propagaci českého umění ve světě.   Seznam studentů, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků  Akademie věd České republiky, kteří v roce 2005 získali Cenu Josefa Hlávky


Akademie múzických umění v Praze

Martina Kinská, Fakulta divadelní

Irena Hejdová, Fakulta filmová a televizní

Tereza Ondrová, Fakulta hudební     


Akademie věd České republiky

Ing. Tomáš Kroupa,  Ústav teorie informace a automatizace 

Mgr. Jakub Dostálek, Ústav radiotechniky a elektroniky

Mgr. Jana Roithová, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského  

RNDr. Jan Suda, Ph.D.,Botanický ústav

PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny


Akademie výtvarných umění

 Ivana Štenclová, škola kresby Jitky Svobodové


České vysoké učení technické

Ing. Pavel Novák, Fakulta stavební

Ing. Zbyněk Hrubý, Fakulta strojní

Bc. Petr Bergl, Fakulta elektrotechnická

Ing. Vojtěch Košťák, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Ing. arch. Petr Strojný, Fakulta architektury

Marie Jonáková, Fakulta dopravní


Univerzita Karlova

Mgr. Tomáš Kasper, Filozofická fakulta

Mgr. Ondřej Načeradský , Právnická fakulta

Mgr. Kamila Kováčová , Fakulta pedagogická

Mgr. Libor Čech, Fakulta sociálních věd

Ondřej Havránek, 1. lékařská fakulta

MUDr. Tomáš Kalina,. 2. lékařská fakulta

MUDr. Václav Báča, 3. lékařská fakulta

MUDr. Ludmila Boudová, Lékařská fakulta v Plzni

Jakub Radocha, Lékařská fakulta Hradec Králové

Mgr. Lucie Nováková, Farmaceutická fakulta

Mgr. Robert Černý, Přírodovědecká fakulta

Mgr. Robert Šámal, Matematicko-fyzikální fakulta

Bc. Jaroslava Valentová, Fakulta humanitních studií

Lenka Philippová, Husitská teologická fakulta

Hajnalka Ravaszová, Evangelická teologická fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Lenka Zemánková, Fakulta mezinárodních vztahů

Ing. Stanislav Mělníček, Fakulta informatiky a statistiky

Ing. Marek Koňařík, Fakulta podnikohospodářská


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Gabriela Dvořáková,  Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ing. Tomáš Šmejkal, Fakulta chemické technologie

Ing. Jakub Gleich, Fakulta technologie ochrany prostředí


Vysoká škola uměleckoprůmyslová

MgA. Jakub Tejkl, Ateliér architektura I


Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Adéla Jirásková, Fakulta lesnická a environmentální

Ing. Renáta Chvojková, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)

Ing. Šárka Hudcová, Provozně ekonomická fakulta


Vysoké učení technické v Brně                                                   

Ing. Tomáš Jiruška, Fakulta stavební

Bc. Jaroslava Čápová, Fakulta strojního inženýrství

Ing. Martin Švec, Fakulta informačních technologií

Ing. Dagmar Kamenářová, Fakulta chemická    

MgA. Václav Ondroušek, Fakulta výtvarných umění


„Trvalé legáty“ Josefa Hlávky v roce 2005

Městu Přeštice na podporu školství a kultury             100 000,- Kč

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického na podporu talentovaných studentů                     80 000,- Kč

Národnímu technickému muzeu v Praze na restauraci povodní poškozených exponátů              100 000,- Kč
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.