1. března 2006

Prezident Světové banky Paul Wolfowitz diskutoval se studenty

Poslední únorový den zavítal na půdu Univerzity Karlovy prezident Světové banky Paul Wolfowitz, aby diskutoval se studenty za přítomnosti rektora UK prof. Hampla. Ranní posezení se neslo v pozitivním duchu, při kterém se Wolfowitz zajímal, jak vnímají studenti změny v české společnosti po roce devětaosmdesát. „Byl jsem v Praze už v roce 1991 a mám pocit, že dnes se lidé daleko více dívají do budoucnosti,“ řekl Wolfowitz. Studenti mu však připomněli, že v naší společnosti existují i lidé, kteří na transformaci prodělali. A ti dnes tvoří jádro nezaměstnaných a nespokojených občanů.

Paul Wolfowitz (*1943) má za sebou bohatou politickou i vědeckou kariéru a jako prezident Světové banky působí od března 2005. Do čela se dostal na návrh amerického prezidenta Georgie Bushe a na základě neformální dohody, podle které je v čele Mezinárodního měnového fondu Evropan a šéfem Světové banky Američan. Prioritami jsou pro Wolfowitze boj s korupcí v afrických státech i samotné Světové bance, a pomoc rozvojovým zemím.

Paul Wolfowitz studoval v šedesátých letech na University of Chicago a jako mnoho dnešních čelných představitelů americké administrativy byl pod vlivem významného politického filosofa Lea Strausse.

Na počátku 70. let učil na prestižní Yale university a po celá 70., 80. a počátek 90. let působil na rozličných místech americké administrativy. Jeho práce byla nejčastěji spojena s bezpečnostními a strategickými tématy, s výjimkou let 1986-89, kdy působil jako velvyslanec USA v Indonésii – ještě v době, kdy jí vládl diktátor Suharto.

Rok 2001 znamenal pro Wolfowitze návrat na nejvyšší místa americké vlády. Stal se náměstkem ministra obrany a již několik měsíců po nástupu i symbolem progresivní americké politiky.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.