16. května 2006

Učená společnost ČR se sešla nad tématem evropské integrace

AKTUALIZOVÁNO

Celé pondělí se na UK neslo ve znamení XII. valného shromáždění Učené společnosti České republiky. Již v dopoledních hodinách proběhlo vyhlášení a předání medailí a cen Učené společnosti pro rok 2006, následující program pak vyplňovaly přednášky a diskuze na téma "Integrace a směřování Evropy." S přednáškou vystoupil i prezident Václav Klaus.

Prezident se ve své přednášce věnoval některým dlouhodobým ukazatelům vývoje EU, důležitou část jeho vystoupení pak tvořila především kritika přemíry unijní byrokracie a přílišného množství nových legislativních úprav. Upozornil na to, že více než polovina z 22 000 "pieces of legislation", tedy zákonných úprav včetně novel apod. byla v rámci legislativy EU přijata v posledních osmi letech. Evropská unie podle Klause přechází od fáze liberalizační k fázi homogenizační či unifikační, kterou charakterizuje právě přijímání nových a nových nařízení a zatěžováním lidské aktivity množstvím bariér a omezení. Členové Učené společnosti na toto téma, ale také na téma prospěšnosti vstupu ČR do EU dlouze polemizovali.

Na téma dalšího směřování Evropy vystoupili s přednáškami i prof. Jiří Musil, prof. Eva Hajičová, jež se zaměřila především na fenomén informační společnosti, prof. Jaroslav Krejší s tématem kulturních a sociálních kontřastů v Evropě a prof. Petr Willich s přednáškou "České umění a evropská integrace."

Valné shromáždění Učené společnosti v prostorách Karolina bylo dvanáctým v pořadí. Jeho důležitým bodem byla také volba předsedy. Na dvouleté funkční období byl do funkce podruhé za sebou zvolen RNDr. Jiří Grygar, CSc. Učená společnost ČR vznikla z iniciativy prof. Otto Wichterleho (1913 - 1998) a prof. Rudolfa Zahradníka na slavnostním zasedání na témže místě 10. května 1994 za účasti 36 zakládajících členů, kteří pak byli dne 24. května téhož roku přijati prezidentem republiky Václavem havlem na Pražském hradě.


Nová Společnost se tím přihlásila k tradicím Královské české společnosti nauk (zal. 1784) a České akademie věd a umění (zal. 1890) a její program je obdobný jako u učených společností ostatních, zejména evropských zemí, tj. podpora vzdělanosti, vědy a kulturní atmosféry doma i ve stycích mezi mezi státy a národy. V současnosti má celkem 100 řádných a 38 čestných členů.

(sach)

Nositelé cen Učené společnosti pro rok 2006


kategorie vědecký pracovník


 • RNDr. Petr Dráber, DrSc.

  Ústav molekulární genetiky AVČR

  za významný přínos k poznání struktury a funkce plasmatické membrány

  v časných stadiích aktivace žírných buněk.

 • PhDr. František Hoffmann, CSc.

  Archiv AV ČR

  za celoživotní přínosné dílo v oboru archivnictví a poznání českých dějin.

kategorie mladý vědecký pracovník


 • Ing. Petr Cintula, PhD.

  Ústav informatiky AV ČR

  za vynikající globální výsledky v oblasti matematické fuzzy logiky

  a formalizované fuzzy matematiky.

 • RNDr. Tomáš Obšil, PhD.

  za významné výsledky při výzkumu struktury komplexu 14-3-3 proteinů.

kategorie středoškolský student - mimořádná cena


 • Tereza Hejdová

  Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku

  za komplexní posouzení vývoje a stavu obce Třtice

  a za sborník „Regionální literatura Rakovnicka“.

 • Lukáš Severa

  Gymnázium Husova v Benešově

  za studii „Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů“.

kategorie středoškolský student - cena


 • Petr Dvořák

  Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

  za studii „Moravský Lačnov“.

 • Vladimir Ivanov

  Gymnázium Komenského v Příbrami

  za projekt „PCB“ – časované nebezpečí“.

 • Adam Janečka

  Mendelovo gymnázium v Opavě

  za studii „Vortex avalanches in superconductors“.

 • Veronika Jurtíková a Barbora Kadlčková

  Gymnázium Brno-Řečkovice

  za společnou studii „Výskyt bakterií rodu Aeromonas ve studánkách v okolí Brna“.

 • Vít Smola

  Gymnázium Botičská v Praze 2

  za studii „Příspěvek k biologii druhu Xerolycosa nemoralis“.

 • Martin Surovčák

  Gymnázium Komenského v Děčíně

  za úsilí prohloubit česko-řecké vztahy vypracováním „Stručné mluvnice češtiny pro Řeky“ a příručky „Minimum řeckého jazyka“.

 • Vojtěch Vlček

  Arcibiskupské gymnázium v Praze 2

  za studii „Geologický profil údolím Římovské přehrady“.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.