17. září 2006

Týden zahraničních Čechů

T ý d e n   z a h r a n i č n í c h   Č e c h ů

Praha

17. – 23. září 2006

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s. v úzké spolupráci se Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze pořádají ve dnech 17. – 23. září 2006 “Týden zahraničních Čechů”. Jedná se v pořadí již o čtvrté setkání zástupců českých spolků a organizací z celého světa s představiteli nejvyšších státních a politických kruhů České republiky (senátoři, poslanci, pracovníci ministerstev ad. státních i nestátních institucí) a s představiteli kulturních, vědeckých ad. veřejných institucí, aby společně hledali cesty k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti kultuní, vědecké, politické či obchodní. Záštitu nad Týdnem zahraničních Čechů pro rok 2006 převzal osobně Václav Klaus, prezident České republiky.

Součástí Týdne zahraničních Čechů je i několik akcí kulturní a společenské povahy, jako např. výstava děl českých fotografů žijících v zahraničí, prezentace výtvarných umělců žijících na Slovensku, filmová přehlídka z tvorby českých režisérů žijících ve světě a v neposlední řadě již druhé slavnostní ocenění deseti významných žen českého původu z celého světa.

Všechny akce budou široce mediálně prezentovány – o spolupráci v tomto směru jednáme s Českou televizí, na prezentaci se budou podílet měsíčník Xantypa, Týdeník Květy a Český rozhlas Radio Praha - zahraniční vysílání.

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s.

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (MKVZČ) je občanské sdružení, jehož cílem je vytvářet platformu pro setkání zahraničních Čechů a osob českého původu žijících v zahraničí s představiteli našeho veřejného, kulturního a obchodního života, aby formou dialogu hledali cesty k prohlubování vzájemné spolupráce k prospěchu České republiky i našich krajanů ve světě. Za tímto účelem je od roku 1998 každé 2-3 roky pořádán tzv. „Týden zahraničních Čechů“. V jeho rámci MKVZČ ve spolupráci s dalšími institucemi, především Senátem ČR, ministerstvem zahraničních věcí a Univerzitou Karlovou v Praze organizuje i další akce kulturní a společenské povahy: v minulosti zaznamenalo úspěch např. ocenění významných žen českého původu, výstava o Češích v Americe, o českých architektech působících ve světě, filmová přehlídka děl českých tvůrců nucených odejít do exilu ad.


Dr. Oldřich Černý, předseda a zakládající člen MKVZČ, právník, odešel do exilu v roce 1949, usadil se ve Washingtonu, DC. Aktivně působil v domácím a v zahraničním odboji, byl jedním ze zakládajících členů Čsl. Společnosti pro vědy a umění (SVU) a členem jejího prvního předsednictva. V roce 1965 přesídlil do Ženevy, kde pracoval na Mezinárodním úřadu práce a kde dodnes žije. Po celý život patří k významným pracovníkům, kteří se aktivně zapojovali do práce exilových organizací s cílem odstranit totalitní režim a obnovit demokracii v Československu. Od roku 1990 se intenzivně podílí na zlepšení vztahů mezi Čechy v zahraničí a Českou republikou. Význam jeho činnosti byl oceněn formou různých uznání, mezi něž náleží Medaile Jana Ámose Komenského udělená předsednictvem vlády (1992), Stříbrná medaile UK (1998), Řád T.G. Masaryka udělený prezidentem republiky (1998) a Cena Gratias agit ministra zahraničních věcí (2003).

Dr. Ivan Dubovický, generální tajemník a zakládající člen MKVZČ. Po studiích na Právnické fakultě UK a Filozofické fakultě UK pracoval jako odborný asistent v oboru kulturní antropologie, od osmdesátých let se zaměřuje na studium Čechů v zahraničí. V rámci Fulbrightova stipendia prováděl v letech 1990-91 výzkum české komunity v USA, posléze vstoupil do služeb ministerstva zahraničních věcí. V letech 1998 – 2001 pracoval jako vedoucí kulturního úseku Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, v současnosti působí na americkém odboru MZV ČR. Otázkami vystěhovalectví, exilu a Čechů ve světě se zabývá i ve svých odborných pracích, naposledy v publikaci „Češi v Americe“ z roku 2003.

Název organizace:   Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s.

Charakter:               Občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/52445/03-R

Sídlo a adresa:        Nad Opatovem 2030/9, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČO:                         26616611

Číslo účtu pro platební styk v KB: 0000512291470297 / 0100

Číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 51-2291470297 / 0100


VÍCE TAKÉ NA STRÁNKÁCH "KRAJANE.NET"

PROGRAM ZDE


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.