12. září 2006

Týden zahraničních Čechů


Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Praha, 17. – 22. září 2006


Neděle 17. září

17:00 – 18:20 Registrace – informační kancelář otevřena

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

18:30 – 19:30 Seznamovací setkání účastníků při sklence vína

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1


Pondělí 18. září

08:30 – 18:00 Registrace – informační kancelář otevřena

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

10:00 – 11:20 Slavnostní zahájení „Týdne zahraničních Čechů 2006“

Velká aula Karolina

Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1

Pozdravy:

• Prezident České republiky Václav Klaus

• Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka

• Předseda Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Oldřich Černý

Úvodní projev:

Jeho Magnificence rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl

Slavnostní přednáška:

Karel Velan, Kanada: „Vliv etiky na politiku, podnikání a výchovu mládeže po čtyřiceti letech totalitní vlády“

Varhanní koncert: Na varhany hraje Jan Kalfus

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga G-dur

(1685-1750) Chorálová předehra Jesu bleibet meine Freude

Felix Mendelssohn - Bartholdy: Allegro maestoso e vivace ze Sonáty

(1809-1847) B-dur, op. 37

11:30 – 12:30 Pohoštění

Reprezentační prostory Karolina

Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1

12:30 – 14:00 Polední přestávka

14:00 – 15:30 Plenární zasedání

Modrá posluchárna č. 140

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

Moderují: Oldřich Černý (USA), Ivan Dubovický (ČR), Michal Valenta (ČR)

Prezentace státních institucí České republiky pečujících o krajany

Úvodní slovo: Ivan Dubovický, generální tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů

Hosté: Senátorka Jitka Seitlová, Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

Miroslav Krupička, Radio Praha - vysílání Českého rozhlasu do zahraničí

Zdeněk Lyčka, Odbor kulturních a krajanských vztahů MZV ČR

Diskuse

15:30 – 15:50 Přestávka, občerstvení

15:50 – 18:00 Prezentace institucí a společností přátel zabývajících se Čechy v zahraničí

Hosté: Eva Drašarová, Národní archiv Praha

Jaromír Šlápota, Československý ústav zahraniční

Josef Most, Klub přátel Rakouska

Jiří Hofman, Československá obec legionářská

Jaroslav Horký, Horren – advokátní kancelář

Josef Kušička, Český hudební tábor mládeže Horní Jelení

Věra Doušová, Sedm paprsků, o.s.

Jiří Svoboda, Centrum humanitární pomoci krajanům, o.s. a další

Zahájení výstavy „Český krajanský tisk ve světě“

Úvodní slovo autora výstavy: Jiří Gruntorád, Libri prohibiti


Úterý 19. září

08:30 – 17:00 Registrace – informační kancelář otevřena

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

09:00 – 10:30 Plenární zasedání

Modrá posluchárna č. 140

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

Moderují: Oldřich Černý, Ivan Dubovický, Michal Valenta

Rezoluce Týdne zahraničních Čechů 2003

Připomínky, diskuse

Hosté: Zástupci kompetentních ministerstev

10:30 – 10:50 Přestávka, občerstvení

10:50 – 12:30 Rezoluce Týdne zahraničních Čechů 2003 - pokračování

Připomínky, diskuse

12:30 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 15:30 Vystoupení zástupců krajanských spolků a spolků zahraničních Čechů

15:30 – 15:50 Přestávka, občerstvení

15:50 – 17:30 Vystoupení zástupců krajanských spolků a spolků zahraničních Čechů – pokračování, diskuse

18:30 – 21:00 Neformální společenské setkání účastníků s hudbou a občerstvením

Restaurace Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1


Středa 20. září

08:30 – 17:00 Registrace – informační kancelář otevřena

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

09:00 – 10:30 Sympozium „Média a zahraniční Češi“ zaměřené na:

• krajanská média (stručná prezentace zástupců krajanského tisku a médií, představy o budoucnosti, návrhy na zlepšení spolupráce s ČR atd.);

• česká média ve vztahu ke krajanům a jejich problémům

Modrá posluchárna č. 140

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

Část I – Česká periodika / média ve vztahu ke krajanům a sbírky krajanských a exilových periodik v ČR

Moderuje: Stanislav Brouček (ČR)

10:30 – 10:50 Přestávka, občerstvení

10:50 – 12:30 „Média a zahraniční Češi“ – pokračování

Část II - Minulost a aktuální potřeby tištěných a elektronických periodik zahraničních Čechů

Moderuje: Stanislav Brouček

12:30 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 15:00 „Média a zahraniční Češi“ – pokračování

Část III - Rozhlasové a televizní vysílání krajanů a pro krajany

Diskuse o vysílání krajanských rozhlasových a televizních stanic v Evropě, Americe a Austrálii za účasti některých redaktorů

Moderuje: Miroslav Krupička (ČR)

15:00 – 15:20 Přestávka, občerstvení

15:20 – 17:00 „Média a zahraniční Češi“ – pokračování

Diskuse, připomínky a návrhy

17:30 – 19:30 „Češi ve světěˇ - prezentace dokumentárních filmů z produkce ČT 2

Kino MAT, Karlovo nám. 19 , Praha 2

Za účasti vedoucího redakce Karla Hynie a režisérů jednotlivých dokumentů


Čtvrtek 21. září

08:30 – 17:00 Registrace

Valdštejnský palác – recepce, vchod C2

09:00 – 09:30 Uvítání hostů na půdě Senátu

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

Uvítací projevy:

Senátor Eduard Outrata, místopředseda Senátu PČR

Senátor Jan Hadrava, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

09:30 – 11:00 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

11:00 – 11:20 Přestávka, občerstvení

11:20 – 13:00 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí – pokračování

13:00 – 14:15 Polední přestávka

14:15 – 16:15 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí – pokračování

16:15 – 16:30 Přestávka, občerstvení

16:30 – 17:30 Hudebně – literární pořad Společností pro vědy a umění Praha

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

V programu vystoupí laureáti Ceny SVU Praha klavírní virtuóz R. Kvapil a houslový virtuóz I. Štraus


Paralelní program:

15:00 – 19:00 „Česká filmová tvorba v zahraničí“ – zahájení filmového festivalu

Filmový klub Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1


Program jednotlivých sekcí


Sekce států Evropské unie

09:30 – 11:00 Krajané, vlast a Evropská unie

Valdštejnský palác - salonky

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Jana Bratinková (Slovenská republika)

Legislativní změny týkající se krajanů „starých” i „nových” států EU, které nastaly po přijetí ČR do EU.

Úvodní projevy: Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu

Andrej Sulitka, Rada vlády pro národnostní menšiny

• Situace krajanů žijících ve státech EU a občanů ČR po vstupu ČR do EU

• Postavení menšin v jednotlivých zemích EU

• Vliv EU na otázku národnostních menšin

Výměna zkušeností, diskuse

11:00 – 11:20 Přestávka, občerstvení

11:20 – 13:00 Krajané, vlast a Evropská unie - pokračování

13:00 – 14:15 Polední přestávka

14:15 – 16:15 Mladí lidé, školství a možnosti v rámci EU

Možnosti studia na VŠ v ČR a možnosti pro krajany

Úvodní vystoupení zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vysokých škol

Část I - Zkušenosti z jednotlivých zemí

• Organizace, které poskytují pomoc krajanům pro studium v ČR a informace o možnostech studia pro krajany v ČR

• Jazykové kurzy a stáže pro učitele českého jazyka z krajanských komunit

• Podpora výuky v krajanských komunitách

Část II - Vystoupení zástupců krajanských komunit: zkušenosti s výukou češtiny a s fungováním českých škol; vystoupení zástupce OKKV MZV ČR

• Finanční a materiální podpora z ČR

• Vysílání lektorů

Diskuse


Sekce Balkán, Střední a Východní Evropa (mimo EU)

a Společenství nezávislých států

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Alexandr Drbal (ČR)

09:30 – 11:00 Úvodní slovo: Oldřich Černý, předseda Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, o.s.

Hosté: Přizvaní zástupci příslušných ministerstev aj. státních a nestátních institucí

Tematické okruhy:

• Charakteristika komunit a spolků (stručné dějiny, náboženství, významní krajané, veteráni československých zahraničních armád, české dědictví a hroby v zahraničí);

• Krajanský život (aktivity, školství, knihovny, média, vydávání knih, folklorní spolky, archivy);

• Vztahy a spolupráce spolků v zahraničí s úřady a organizacemi v ČR a s úřady ČR v zahraničí (potřeba krajanského zákona);

• Problémy komunit a spolků (včetně případné národnostní či náboženské nesnášenlivosti ze strany převládajícího etnika);

• Pomoc při navazování ekonomické a kulturní spolupráce s ČR.

11:00 – 11:20 Přestávka, občerstvení

11:20 – 13:00 Sekce Balkán, Střední a Východní Evropa (mimo EU) a Společenství nezávislých států – pokračování

13:00 – 14:15 Polední přestávka

14:15 – 16:15 Sekce Balkán, Střední a Východní Evropa (mimo EU) a Společenství nezávislých států – pokračování


Sekce Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Afrika

(anglicky mluvící země)

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Martin Jan Stránský (USA / ČR)

*Pozn.: Jednání bude tlumočeno (angličtina – čeština)

09:30 – 11:00 Část I – Fakta

• Podstata a význam mezinárodního vzdělávání

• Zahraniční studenti v ČR a čeští studenti v zahraničí – vývoj po roce 1989

• Hlavní organizace / instituce, které poskytují studentům informace o studiu v zahraničí

• Současné podmínky studia v zahraničí (a v ČR pro zahraniční studenty)

• Hlavní organizace / instituce, které nabízejí možnosti studia v ČR pro zahraniční studenty a studia v zahraničí pro české studenty. Proč jsou úspěšné? Proč čeští studenti upřednostňují některé země / univerzity?

• Jaké jsou možnosti finanční podpory pro studium v zahraničí?

11:00 – 11:20 Přestávka, občerstvení

11:20 – 13:00 Část II – Diskuse a závěry

• Jak zvýšit počet zahraničních studentů studujících v ČR a českých studentů v zahraničí?

• Úloha krajanských organizací při organizování studentských výměn

• Existuje „únik mozků“ a máme mu bránit? Jak motivovat studenty k návratu do ČR?

13:00 – 14:15 Polední přestávka

14:15 – 16:15 Krajané a vlast: co nás rozděluje, co nás spojuje

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Martin Jan Stránský

*Pozn.: Jednání bude tlumočeno (angličtina – čeština)

Ryze faktická diskuse k uvedenému tématu (uvádění osobních příběhů a stížností bude striktně zakázáno).

Část I - Objektivní důvody a příčiny, které brání přiblížení vztahů, a kroky k jejich odstranění

• Prvky a vlastnosti, které působí na negativní vnímání ČR ve světě a na negativní vztah mezi krajany a ČR

• Příčiny lhostejných až negativních postojů české veřejnosti vůči příslušníkům emigrace / exilu

• Vlny emigrace a jejich specifická očekávání od ČR po listopadu 1989

• Anti-amerikanismus v Čechách a Evropě – projevuje se na vztazích mezi domovem a krajany?

• Jaký vliv na vztahy mezi ČR a krajany má vízový vztah? Jaký vliv má občanství? Jaký vliv má možnost výkonu voleb v cizině? Jaký vliv mají restituce a způsob jejich řešení v ČR?


Část II - Objektivní důvody a příčiny, které nás spojují, a kroky pro jejich posílení / rozšíření

• Prvky a vlastnosti, které působí na kladné vnímání ČR ve světě a na pozitivní vztah mezi krajany a ČR

• Prezentace kultury, sportu apod.

• Role krajanského tisku a médií

• Organizace v ČR, které podporují krajanské vztahy

• Existuje národní identita? Je chápána krajany a Čechy doma stejně? Co pro její posílení krajané dělají či mohou udělat?


Pátek 22. září

08:30 – 09:30 Návštěva Národního archivu v Praze (pouze pro přihlášené účastníky!)

09:30 – 15:00 Registrace

Valdštejnský palác – recepce, vchod C2

10:00 – 12:00 Pracovní jednání v regionálních sekcích - pokračování

Valdštejnský palác – Hlavní sál, salonky

Senát Parlamentu České republiky

12:00 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 16:00 Pracovní jednání v regionálních sekcích - diskuse a závěr

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

16:00 – 17:00 Přestávka

17:00 – 19:00 Slavnostní ukončení „Týdne zahraničních Čechů 2006“

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

Komorní koncert v podání Tria Rostislava Tvrdíka

Předání ocenění „Významná česká žena ve světě 2006“

(za účasti laureátek tohoto ocenění z roku 2003)

Klavírní variace: skladby A. Dvořáka a S. Joplina na piáno hraje Frank Jirka (Kanada)

Závěrečná recepce


Paralelní program:

15:00 – 19:00 „Česká filmová tvorba v zahraničí“ – pokračování filmového festivaluProgram jednotlivých sekcí


Sekce států Evropské unie

10:00 – 12:00 Současnost a budoucnost krajanských spolků

Činnost krajanských organizací a vzájemná výměna zkušeností

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Jana Bratinková

12:00 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 16:00 Kontakty a spolupráce se zainteresovanými institucemi v ČR

Diskuse a závěr, přijetí rezolucí


Sekce Balkán, Střední a Východní Evropa (mimo EU) a Společenství nezávislých států

10:00 – 12:00 Vztahy a spolupráce spolků v zahraničí s ČR

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Alexandr Drbal

Vztahy a spolupráce spolků v zahraničí s úřady a organizacemi v ČR a s úřady ČR v zahraničí (důležitost krajanského zákona)

12:00 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 16:00 Problémy komunit a spolků (včetně případné národnostní či náboženské nesnášenlivosti ze strany převládajícího etnika)

Pomoc při navazování ekonomické a kulturní spolupráce s ČR

Diskuse a závěr, přijetí rezolucí


Sekce Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Afrika

(anglicky mluvící země)

10:00 – 12:00 Posílení spolupráce mezi ČR a krajany v oblasti ekonomických investic

Možnosti posílení “krajansko – česko” ekonomických vztahů v oblasti investic a ekonomické spolupráce

Valdštejnský palác – Hlavní sál

Senát Parlamentu České republiky

Moderuje: Martin Jan Stránský

*Pozn.: Jednání bude simultánně tlumočeno (čeština / angličtina)

Úvodní přednáška - Prof. Jan Švejnar (USA)

„Zahraniční investice a pozice České republiky v globální ekonomice"

Panelová diskuse - přehled současného stavu

• Vývoj investic do a z ČR: Polistopadový vývoj investic do ČR. Jaký podíl mají krajané? Vývoj českých investic do světa. Jaký je podíl krajanů a jaká je spolupráce s nimi?

• Výhody a nevýhody pro investice do ČR v současnosti: daně, zelená karta, politika, transparentnost, infrastruktura, právní prostředí atd.

• Organizace (a jejich aktivity), které působí specificky pro uvedenou oblast. Český investor hledá krajanského partnera a naopak. Jak se najít?

12:00 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 16:00 Role psychologických faktorů a „image“ ČR

Valdštejnský palác – salonky

Senát Parlamentu České republiky

*Jednání bude probíhat pouze v angličtině!

• Příčiny vnímání ČR jakožto neatraktivního až negativního investičního prostředí, případně příčiny negativního vnímání ČR v obecné rovině. Možnosti k odstranění těchto jevů

• Pozitivní aspekty vnímání ČR ve světě a kroky k jejich posílení

Diskuse a závěrečná stanoviska

• Na základě diskuse vytvořit seznam nevýhod investic do ČR a současně navrhnout kroky k jejich odstranění

• Vytvořit seznam výhod při investování do ČR a navrhnout kroky k jejich posílení

Změna programu vyhrazena
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.