11. prosince 2006

Osobnosti UK: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Český historik a archivář prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., se narodil 28. května v roce 1931. V letech 1950-1955 vystudoval obor archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po krátké asistentuře u prof. Václava Vojtíška jej čekala aspirantura v období 1955-1958 prací o kanceláři a listinách Václava IV. V roce 1967 se habilitoval, profesury ale mohl dosáhnout až v roce 1990. Filosofické fakultě zůstal věrný a své působiště za celý život nezměnil. V současnosti působí na Katedře pomocných věd historických a archívního studia. V letech 1990-2000 byl i vedoucím tohoto ústavu.

Prof. Hlaváček se trvale zabývá především problematikou pomocných historických věd. Specializuje se na českou, zejména středověkou diplomatiku, kodikologii, paleografii, správní dějiny a historiografii oboru.

Vedle vlastní vědecké práce se věnuje výchově generací odborníků u nás i v zahraničí. V rozmezí let 1992-1998 hostoval na univerzitě v Kostnici. Aktivně se účastnil řady

mezinárodních sympozií a kongresů v zahraničí (USA, Francie, Anglie, Španělsko, Itálie, Belgie, Holandsko, Německo, Polsko, Rakousko, Lucembursko, Maďarsko, Švýcarsko). Během svého činorodého působení publikoval na 300 monografií, vědeckých studií, recenzí a zpráv.

Své schopnosti uplatnil v mnoha organizacích a institucích. Je členem Akademického sněmu, členem Učené společnosti, předsedou Komise pro soupis a studium rukopisů, zasedá v několika komisích historických institucí a je členem grantových agentur a řady redakčních rad historických a archivních časopisů. Je členem Mezinárodní komise pro diplomatiku (Commission internationale de diplomatique), kde čtyři roky, do roku 1990 zastával funkci viceprezidenta, od roku 1993 je členem Rakouské akademie věd. Vedle toho působí korespondenčně od roku 1977 v Monumenta Germania Historica v Mnichově a od roku 1990 v Kostnickém kruhu pro středověké dějiny (Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte). Dále je členem rakouské Regesta Imperii-Kommission (Kommission für die Neuarbeitung der Regesta Imperii) a od roku 1996 Collegia Karolinum (Forschungstelle für die Geschichte der böhmischen Länder). Od roku 2002 také zasedá v Komisi pro etiku a vědecké práce AV ČR.

V roce 2003 převzal čestnou medaili AV ČR De Scientia et humanitate optime meritis. Je rovněž nositelem oborové medaile Františka Palackého za celoživotní dílo v oboru společenských věd. 16. prosince 2006 byl na zámku v Lužanech dekorován Medailí Josefa Hlávky.

Petr Dušek, autor je spolupracovníkem iFora
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.