15. ledna 2007

Řád Isabely Katolické profesorce Anně Houskové

Foto: Pražský deník


Tento významný řád je udělován španělským králem za výjimečný přínos na poli přátelství a spolupráce mezi Španělskem a dalšími zeměmi. Byl ustaven v r. 1815  Ferdinandem VII. na počest panovnice, za jejíž vlády byl objevena Amerika.

V prosinci 2006 byl Řád Isabely Katolické udělen  Anně Houskové, profesorce španělské a hispanoamerické literatury a ředitelce Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní předání se konalo pod záštitou rektora UK prof. RNDR. Václava Hampla, DrSc., 12. prosince  ve Vlasteneckém sále Karolina, za účasti velvyslanců iberoamerických zemí, akademické obce a dalších hostů.

Spolu s prof. PhDr. Annou Houskovou, CSc., převzali  vysoké vyznamenání z rukou  velvyslance Španělska p. Antonia Pedauyé y González  další přední odborníci v oblasti  hispanistiky, dějin a výtvarného umění Španělska a hispanoamerických zemí, prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc., a PhDr. Bohumil Baďura, CSc. Všichni vyznamenaní vystudovali Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Slavnostní proslovy, v nichž byl vyzdvihnut přínos oceněných pro šíření španělského jazyka, literatury, dějin a kultury, pronesli rektor UK Václav Hampl, proděkan  FF UK Albert Kubišta,  děkanka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Dana Zadražilová, děkan FF Univerzity Palackého Ivo Bartečka a velvyslanec Antonio Pedauyé y González.

Anna Mištinová
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.