Řád Isabely Katolické profesorce Anně Houskové

Foto: Pražský deník


Tento významný řád je udělován španělským králem za výjimečný přínos na poli přátelství a spolupráce mezi Španělskem a dalšími zeměmi. Byl ustaven v r. 1815  Ferdinandem VII. na počest panovnice, za jejíž vlády byl objevena Amerika.

V prosinci 2006 byl Řád Isabely Katolické udělen  Anně Houskové, profesorce španělské a hispanoamerické literatury a ředitelce Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní předání se konalo pod záštitou rektora UK prof. RNDR. Václava Hampla, DrSc., 12. prosince  ve Vlasteneckém sále Karolina, za účasti velvyslanců iberoamerických zemí, akademické obce a dalších hostů.

Spolu s prof. PhDr. Annou Houskovou, CSc., převzali  vysoké vyznamenání z rukou  velvyslance Španělska p. Antonia Pedauyé y González  další přední odborníci v oblasti  hispanistiky, dějin a výtvarného umění Španělska a hispanoamerických zemí, prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc., a PhDr. Bohumil Baďura, CSc. Všichni vyznamenaní vystudovali Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Slavnostní proslovy, v nichž byl vyzdvihnut přínos oceněných pro šíření španělského jazyka, literatury, dějin a kultury, pronesli rektor UK Václav Hampl, proděkan  FF UK Albert Kubišta,  děkanka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Dana Zadražilová, děkan FF Univerzity Palackého Ivo Bartečka a velvyslanec Antonio Pedauyé y González.

Anna Mištinová
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.