1. února 2007

Čestnou vědeckou hodnost převezme prof. Ueli AEBI, PhD.

Profesor AEBI přednese 2. února přednášku v Purkyňově ústavu


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

si Vás dovoluje pozvat k slavnostnímu udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd, kterou převezme

prof. Ueli AEBI, Phd.,

ředitel Ústavu strukturní biologie M. E. Müllera, Biocentrum, Univerzita v Basileji

ve čtvrtek dne 1. února 2007 ve 14.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina

Ovocný trh 3, Praha 1

Účast laskavě potvrďte na tel.: 224491249-52 nebo e-mail: organiz@ruk.cuni.cz - místa zaujměte do 13.50 hodin.


Profesor Ueli Aebi získal bakalářský stupeň ve fyzice a v molekulární biologii a v r. 1977 obhájil titul Ph.D. v oboru biofyzika na Univerzitě v Basileji. V letech 1977 až 1978 pracoval jako postdoktorand v oblasti proteinové krystalografie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.V roce 1979 přešel na Lékařskou fakultu Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru. Zde pracoval na Oddělení buněčné biologie a anatomie a na Oddělení dermatologie. V roce 1986 přešel jako profesor do Biocentra na Basilejské univerzitě, kde vybudoval špičkové strukturně biologické oddělení vybavené rentgenovou krystalografií, NMR spektroskopií, světelnou, elektronovou a “scanning probe” mikroskopií. V současné době je profesorem a ředitelem Ústavu strukturní biologie M. E. Müllera Biocentra v Basileji. Je členem Národního centra kompetence ve výzkumu "Nanoscale Science", kde se podílí na řízení projektu Nanobiologie.

Laboratoř Ueli Aebiho se dlouhodobě zabývá studiem struktury molekulárních motorů a v obecnější rovině studiem skládání molekulárních komplexů metodami zahrnujícími světelnou, elektronovou a “scanning probe” mikroskopii, rentgenovou krystalografii, molekulární a buněčnou biologii a proteinový design. Zaměřuje se na studium struktury, utváření a dynamiky filament cytoskeletu, dále komplexu jaderného póru a jeho funkce v transportu mezi buněčným jádrem a cytoplasmou a rovněž vytváření vláken amyloidu s cílem objasňovat progresi onemocnění. Profesor Ueli Aebi také vyvíjí se svými spolupracovníky nové optické a mechanické nanosenzory a nanoovladače pro lokální diagnostiku a terapii s omezením invazivních zákroků.

Prof. Aebi je spoluautorem více než 250 vědeckých článků, a to v prestižních časopisech jako je Nature, Science, Cell, Journal of Cell Biology, Journal of Molecular Biology a dalších, jakož i knižních kapitol. Je nositelem řady vyznamenání a cen, mimo jiné byl zvolen členem Evropské molekulárně biologické společnosti a členem Academia Europaea. V roce 2004 byl zvolen prezidentem Evropské mikroskopické společnosti. V roce 2005 spoluzakládá Americkou akademii nanomedicíny, ve které je členem výkonné rady. V roce 2006 byl zvolen členem výkonné rady Mezinárodní federace mikroskopických společností.

Prof. Ueli Aebi má za sebou dlouhodobou podnikatelskou a charitativní činnost, s nimiž do určité míry souvisí i jeho pomoc české vědě a školství. V roce 1981 spoluzakládal firmu Protek, Inc., která vyvíjí, vyrábí a prodává kyčelní a kolenní protézy v severní Americe. V letech 1986 až 1991 byl v technické radě firmy Protek AG. Od roku 1996 předsedá radě firmy Gehring Cut, která vyvíjí chirurgické nástroje a jiné součástky přesné mechaniky. V roce 2003 byl jedním ze spoluzakladatelů firmy Therapeomic, Inc., která se soustředí na vývoj nových léčiv na bázi proteinů a růstových faktorů, jež napomáhají obnově tkání. V roce 2005 vstoupil do rady biotechnologické společnosti Alpha-O Peptides, která vyvíjí sady syntetických vakcín s využitím nanotechnologií. V roce 2004 se stal prezidentem nadace Basilejská nádorová banka, která spravuje a anotuje jeden z největších registrů nádoru prsu a sponzoruje biomolekulární práce na analýze prsních nádorů s pomocí individuální diagnostiky, hodnocení rizika, terapie a následné péče. Jak přes Nadaci M. E. Müllera ve švýcarském Bernu, tak i ze svých soukromých prostředků profesor Aebi pravidelně podporoval vědecká setkání a semináře, přičemž řadu takových akcí zorganizoval - a také se aktivně účastnil - v České republice. Poskytoval finanční podporu nadějným absolventům vysokých škol a mladým vědcům zaměřenou na zahraniční školící a pracovní pobyty napomáhající rozvoji jejich budoucí kariéry. Mnoho úsilí věnoval na pomoc badatelským skupinám ve střední a východní Evropě, samozřejmě včetně České republiky, poskytnutím cenných chemikálií, laboratorních pomůcek a přístrojů. Přínos profesora Aebiho pro českou vědu je zřejmý i z jeho předchozích ocenění českými institucemi. V roce 1999 mu byla udělena medaile 3. LF UK v Praze. V roce 2002 získal nejvyšší ocenění AV ČR, medaili G. Mendela za přínos rozvoji biologických věd.

Vědecká rada 1. LF UK navrhla udělení čestné vědecké hodnosti prof. Ueli Aebimu za celoživotní významné dílo v oblasti strukturní, buněčné i molekulární biologie a nanobiologie cytoskeletu, komplexu jaderného póru, nukleoplazmatického transportu, tvorby amyloidu a proteinového designu, jakož i za podporu české vědy a školství a za charitativní činnost.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.