22. února 2007

Iberoamerickou cenu vyhrál Karel Smékal z Filozofické fakulty

Soutěž Premio Iberoamericano vznikla před dvanácti lety s cílem podpořit vědeckou činnost,  prohloubit znalosti o Latinské Americe a Iberském poloostrově a vytvořit tak kulturní most s Českou republikou. Letošní ročník čítá s velkým množstvím přihlášených prací, které zároveň vykazují vysokou úroveň. Soutěže se zúčastnilo 21 studentů z pražské Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a Vysoké školy ekonomické v Praze. Témata prací byla různorodá a potvrdila velmi dobrou úroveň badatelského úsilí i jazykových znalostí.

Slavnostního udělování předsedala první dáma České republiky paní Livia Klausová a rektor Univerzity Karlovy pan profesor Václav Hampl. Ceremonie se zúčastnili taktéž vedoucí zastupitelských úřadů iberoamerických zemí akreditovaných v České republice a zároveň byli přítomni zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, Ministerstva kultury i vládních institucí. Přítomni byli také členové diplomatického sboru, profesoři a studenti španělské a portugalské filologie.

Slavnostní vyhlášení zahájil uvítacím projevem jeho magnificence pan profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, který předal slovo doyenovi skupiny iberoamerických velvyslanců, jeho excelenci panu Juanu Eduardu Flemingovi, velvyslanci Argentiny.

Jednadvaceti účastníkům, kteří předložili své práce k soutěži, posléze předal diplomy za participaci tajemník pro tempore spotěže Premio Iberoamericano 2006, jeho excelence pan Alberto Salas Barahona.

Osobou pověřenou pro předání tří prvních cen byla tentokrát první dáma České republiky, vážená paní Livia Klausová.

Oceněné práce byly následující:

- „Don Miguel en Fuerteventura, una reflexión sobre la estancia de don Miguel de Unamuno en Fuerteventura durante su destierro en 1924“ práce vypracovaná studentem Univerzity Karlovy v Praze, panem Karlem Smékalem.

- „El principio de distinción y humanización del conflicto armado en Colombia“, práce vypracovaná studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, slečnou Kateřinou Bílou.

- „O Povo Cigano em Portugal. Breve resenha da exclusao cigana baseada em aspectos históricos e culturais“, práce vypracovaná studentkou Masarykovy univerzity v Brně, slečnou Klárou Šimečkovou.

Zvláštní ocenění získaly práce:

- „A Baianidade nas letras de Caetano Veloso e Gilberto Gil“, práce vypracovaná studentkou Masarykovy univerzity v Brně, slečnou Janou Zrníkovou.

- „Nueva literatura Maya“, práce vypracovaná studentkou Univerzity Karlovy v Praze, slečnou Hanou Matochovou.12. ročník prestižní Iberoamerické ceny vyhrál Karel Smékal z Filozofické fakulty. V konkurenci dvaadvaceti prací uspěla i Hana Matochová, která si odnesla čestné uznání poroty. Iberoamerická cena byla založena vedoucími zastupitelských úřadů iberoamerických zemí s cílem podpořit bádání o Latinské Americe a Iberském poloostrově mezi studenty vysokých škol v České republice. Ceremoniálu se zúčastnili přední zástupci velvyslanectví, první dáma Livie Klausová, která převzala nad cenou záštitu, i rektor Univerzity Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. „Tato cena je symbolickým vyjádřením velkorysosti, kterou projevují iberoamerické země našim studentům,“ řekl prof. Hampl a zdůraznil, že je i jedním z důvodů zvýšeného zájmu o studium španělštiny a portugalštiny.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.