23. března 2007

Dana Němcová: Charta 77 své poslání naplnila

„Když jsem si včera večer rozmýšlel, co bych tu dnes zmínil, díval jsem se na internet a hledal Chartu 77. Zjistil jsem, že je celkem snadné najít její text, ale kupodivu nebylo vůbec snadné najít její signatáře,“ řekl v úvodu vernisáže výstavy Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. ledna 1977 rektor UK prof. Hampl.

Expozice, uspořádaná k příležitosti mezinárodní vědecké konference k 30. výročí Charty 77, prezentuje 242 podpisů a portrétních fotografií prvních zveřejněných signatářů Charty 77. Její součástí jsou také faksimile převážně dosud nepublikovaných archivních dokumentů, které podávají autentický obraz vzniku Charty 77 a následující komunistické kampani zaměřené proti jejím signatářům.

Originální podpisové lístky zabavila 6. ledna 1977 Státní bezpečnost u Václava Havla, Pavla Landovského a Ludvíka Vaculíka, když se je snažili předat parlamentu a federální vládě. Prohlášení pak StB umístila jako jeden z důkazů do vyšetřovacího spisu StB a následně do archivu bezpečnostních složek.

Za organizací výstavy, jež je  instalována ve vstupních prostorách Filozofické fakulty UK, stojí historik Petr Blažek z Odboru archiv bezpečnostních složek MV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Libri prohibiti a ČTK.

Výstavu slavnostně zahájila signatářka Charty 77 a předsedkyně Centra pro otázky migrace Dana Němcová: „Charta 77 byla jakousi mateřskou školou dialogu, pluralitního myšlení, respektu k hodnotám přesahujícím zájmy jednotlivce. Byla školou praktické demokracie a občanské služby společnosti v jejím legitimním nároku na veškerá práva a svobodný život. Podle mého názoru Charta 77 své poslání naplnila.“

Kromě představitelů UK, organizátorů a ministra kultury se výstavy zúčastnili i další z prvních signatářů – např. místopředseda Senátu PČR Petr Pithart nebo evangelický duchovní Svatopluk Karásek. Expozice věnovaná Prohlášení Charty 77 potrvá do poloviny dubna.

Barbora Kabátová, autorka je spolupracovnicí iFora

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.