28. května 2007

Výstava: Druhé bydlení v Česku

Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve dnech 25. 5. – 20. 10. 2007  výstavu věnovanou druhému bydlení v Česku.

Výstava představuje fenomén druhého bydlení, které zahrnuje chataření, chalupaření, rekreační bydlení a všechny sociální jevy s tím spojené. Chataření, jehož kořeny sahají až k trampingu v dobách první republiky, dosáhlo nebývalého rozvoje v normalizační době. Chalupaření se podílelo na záchraně našich venkovských sídel nejen po odsunu obyvatelstva po 2. světové válce, ale i po odlivu venkovského obyvatelstva do měst za prací v 60. až 70. letech. Výstava zachycuje i změny na přelomu tisíciletí - období, kdy se senioři i mladé rodiny stěhují do chatařských a chalupářských oblastí natrvalo a v horských a podhorských oblastech vznikají netradiční sídliště rekreačních bytů či domků pro domácí i zahraniční klientelu, toužící po aktivním odpočinku v atraktivním prostředí.

Výsledky dlouholetého výzkumu týmu geografů jsou představeny formou obrázků, map a grafů doplněných vysvětlujícími krátkými texty  a především dobovými i současnými fotografiemi. Výstavě dominuje výběr z díla sochařky a fotografky Veroniky Zapletalové (*1971), která  fenomén českého chataření již v minulosti úspěšně představovala, jak na východ od našich hranic např. v Izraeli, tak i ve vzdálené Brazílii.

Výstava je umístěna ve druhém patře (bezbariérový přístup) budovy děkanátu  Přírodovědecké fakulty v Praze 2, Albertov 6, v předsálí Geografické knihovny.   Vstup volný od 25.5. – 20.10. 2007,  v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin.

23.května  uplynulo 300 let od narození  švédského vědce, botanika, tvůrce  binomické nomeklatury, dvojslovného pojmenování rostlina živočichů, lékaře  Karla de/von Linné,  zakladatele moderní soustavné přírodovědy. Švédské oslavy byly zahájeny 28. ledna 2007 za účasti krále Karla XVI. Gustafa a královny Silvie a potrvají až do 15. prosince 2007. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Severskou společností působící v Praze a její švédskou sekcí uspořádala pod záštitou děkana PřF UK  Prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc. vzpomínkový podvečer. Dne 17. května 2007 v 18:00 ve Velké geologické posluchárně v budově PřF UK v Praze 2, Albertov 6 promluvil  o Linnéově životě Mgr. Václav Větvička. Této společenské akce se zúčastnila i paní velvyslankyně Švédského království.

Ve spolupráci s Českým centrem ve Stockholmu byla 9. května 2007 na počest K.Linnéa otevřena výstava fotografií francouzského renomovaného fotografa a botanika prof. Michaela Laverreta o pražských, zejména botanických zahradách s názvem Kouzlo rostlin pražských zahrad aneb Rostlinná říše z jiného úhlu. Snímky prof. Laverreta často působí spíše jako obrazy, které impresionisticky zobrazují realitu botanických objektů. Větší část jich byla pořízena právě v Botanické zahradě PřF UK v Praze.Tato výstava bude součástí Dnů Evropy ve Stockholmu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.