4. června 2007

Prof. Rovná obsadila třetí místo v programu EU Jean Monnet

V rámci oficiálního zahájení nového programu pro celoživotní vzdělávání Evropské unie byly ve dnech 6.–7. května 2007 slavnostně předány ceny nejlepším projektům realizovaných v oblasti celoživotního vzdělávání. V každé kategorii – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet a Lingua – byly vybrány tři, celkem tedy osmnáct projektů. Jediným zástupcem České republiky nominovaným v programu Jean Monnet byla vedoucí Katedry západoevropských studií FSV UK a Jean Monnet Chair Ad Personam prof. PhDr. Lenka Rovná.

Prof. Lenka Rovná získala bronzovou medaili. Její umístění je velkým úspěchem, neboť v současné době existuje v rámci programu Jean Monnet kolem 3.000 projektů v šedesáti zemích po celém světě. Z těchto projektů bylo do užšího kola vybráno dvacet. Kromě prof. Lenky Rovné to byli např. zástupci New York University, Spojené státy, University of Karachi, Pákistán, University of Cantebury, Nový Zéland, University of Victoria, Kanada, Université de Rennes, Francie, Universit? degli Studi di Siena, Itálie a také Universität zu Köln, Německo, jejíž zástupce prof. Wolfgang Wessels kategorii Jean Monnet vyhrál.

Program Jean Monnet se zaměřuje na podporu výuky a výzkumu v oblasti evropské integrace na univerzitách nejen v EU, ale i ve světě. V novém sedmiletém období (2007–2013) přestává být samostatným programem, ale je jedním z podprogramů nového programu pro celoživotní vzdělávání.

Ocenění prof. Lenka Rovná získala za nesčetné množství aktivit vztahující se k procesu evropské integrace. V roce 1997 založila Katedru západoevropských studií, která nyní vede dva magisterské programy – západoevropská a evropská studia. Je také koordinátorkou programu Euromasters/Transatlantic Masters. Jako první ve střední a východní Evropě získala pro své pracoviště v roce 1999 titul Jean Monnet Centre of Excellence. Podruhé tento titul obdržela v loňském roce. Roku 1999 byl prof. Lence Rovné udělen také titul Jean Monnet Chair a v roce 2006 titul Jean Monnet Chair Ad Personam. Prof. Lenka Rovná je rovněž jedním z organizátorů Evropského diskusního fóra na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1999–2006 vykonávala funkci předsedkyně České asociace pro evropská studia.

Prof. Rovná se ale nezaměřuje pouze na akademickou sféru. Před deseti založila ve spolupráci s Právnickou fakultou UK kurz celoživotního vzdělávání Europeum. Dvousemestrální program nabízí pracovníkům státní správy, samosprávy a soukromého sektoru prohlubování znalostí v evropských záležitostech a nově také přípravu na české předsednictví EU v roce 2009. Společně s dalšími pracovišti Jean Monnet Centre of Excellence v EU vytvořila síť nazvanou IGCNet, jejímž cílem je analyzovat klíčové prvky evropské ústavní smlouvy z pohledu různých disciplín a různých národních perspektiv. Působila také jako vládní alternátka v Konventu o budoucnosti Evropy, který připravoval návrh evropské ústavní smlouvy. Za svoji činnost obdržela v roce 2004 řád rytířky od francouzského prezidenta Jacquese Chiraca.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.