3. září 2007

2. Kongres Evropské federace primatologů na Pedagogické fakultě

Ve dnech 3. – 7. září se koná na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2. Kongres Evropské federace primatologů (EFP). Kongres pořádá Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta ve spolupráci s Evropskou federací primatologů. Prezidentkou Kongresu je známá česká primatoložka Marina Vančatová, která je zároveň reprezentantkou ČR ve výboru Federace. Kongresu se účastní na 200 odborníků z 20 evropských, afrických a asijských zemí a také USA. Vedle absolutní světové špičky, jako je například Carel van Schaik, Richard W. Byrne, Jaques Vauclair, Peter Kappeler a Tanya M. Smith, se kongresu účastní také přes 100 mladých specialistů z mnoha evropských zemí. Primatologie, věda o nejbližších příbuzných člověka, patří mezi veřejností nejvíce sledované biologické vědy. Kromě tradičních témat jako je chování, ekologie a biologie a chov primátů je velmi silně zastoupen obor kognitivní procesy primátů (Primate Congnition), který se zabývá mimo jiné procesy poznávání a schopnostmi používání nástrojů u primátů. Skutečnost, že pořádání Kongresu svěřila EFP právě Pedagogické fakultě UK, svědčí o dlouhodobé tradici fakulty v tomto badatelském oboru.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.