18. října 2007

Seminář: Fluorescenční cytometrie buněk

Plzeň, čtvrtek 18. října 2007

Pořadatel: Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním pracovištěm optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni.

Místo konání: LF UK v Plzni, Šafránkův pavilón, alej Svobody 31, Plzeň a Biologický ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.

Termín konání: čtvrtek 18. října 2007

Zahájení semináře: v l0.00 hodin v aule Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni, alej Svobody č. 31, Plzeň.

Účastnický poplatek: nevyžadován, hradí sponzor - firma OLYMPUS C&S s.r.o.


Program semináře

18.10.2007 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)

Šafránkův pavilon, aula, alej Svobody 31, Plzeň - vyžádané přednášky:

10.00 J. Reischig: Úvodní slovo

10.15 O. Hovorka: Laserova a zobrazovací cytometrie: princip a srovnání.

10.55 D. Staněk: Využití FRET v buněčné biolgii

Přestávka

11.50   J. Malinský: Membránový potenciál řídí laterální distribuci proteinů a lipidů v plasmatické membráně

12.30   M. Laub, I. Lukeš: Novinky fluorescenční a luminiscenčni mikroskopie

18.10.2007 odpolední blok po skupinách (od 13.30 do 18.30)

Šafránkův pavilon, vybrané učebny, alej Svobody 31, Plzeň – praktické ukázky.

V odpoledním bloku dne 18. 10. (od 13.30 do 15.30) bude účastníkům zařazeným do skupin předveden fluorescenční MAKROSKOP OLYMPUS MVX10, dále konfokální mikroskop OLYMPUS LEXT a softwarové produkty firmy Bitplane AG Zürich. Dále budou předvedeny nové mikroskopy Olympus a digitální mikroskopické systémy OLYMPUS.  Dále zde budou nabízeny a předváděny systémy  pro analýzu mikroskopických obrazů  (nová verze ACC 7.0,  nové moduly pro tento systém). Navíc zde budou na systému ACC předvedeny 3D obrazy ze zcela nového typu mikroskopu - interferenčního konfokálního mikroskopu. Vše bude předvedeno na čtyřech stanovištích umístěných v Šafránkově pavilonu LF UK v Plzni. Názvy stanovišť:

1. Fluorescenční stereomikroskopy a makroskopy nové generace

2. Fluorescenční "live-imaging" systémy CELL

3. Nové laserové konfokální mikroskopy OLYMPUS LEXT 3100

4. Analýza mikroskopických obrazů – Prof. Druckmüller

Pro vybrané pracovníky po dohodě s Doc. Reischigem budou předvedeny ukázky pořízené na konfokálním mikroskopu OLYMPUS FV 1000. Biologický ústav LF UK v Plzni, Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48, Plzeň – nástup na Biologický ústav v 16.00.

Přihlásit se lze do 20. září 2007 na adresu:

Adresa organizátora:

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.

E-mail:


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.