23. září 2007

Výzva pedagogů a vědců týkající se úrovně vzdělání v ČR

Praha 23. září (ČTK) - Výzva vysokoškolských pedagogů, vědců a umělců, v níž varují před poklesem úrovně vzdělanosti. Text sestavil Jindřich Bečvář z Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity, k dispozici je na stránkách fakulty: 

     

    Všem, jejichž hlas je slyšet     

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, „jejichž hlas je slyšet“. Zamyslete se prosím nad následujícími řádky.     V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za "skutečné", jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť "doháníme, co jsme zameškali".     Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností?     Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota, a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru.     Jsme malý národ a malý stát. Máme-li obstát v Evropě a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzivně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného, vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity vůči lidem i přírodě.     Obracíme se proto na vás, na všechny, jejichž hlas je slyšet.     Uvědomte si, že se značnou měrou podílíte na utváření atmosféry v celé populaci, že svými názory ovlivňujete hlavně mladou generaci. Snažte se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujte svá slova, která pronášíte o školství, vzdělanosti a vzdělávání. Mějte na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Snažte se proto být konstruktivní a motivovat pozitivními příklady.     Nezapomínejte, že zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost. 

     

    Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, filozof a teolog     MgA. Pavel Batěk, herec     Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., fyzik a meteorolog     Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., historik     Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c., teoretický fyzik     Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc., chemik     Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., historik a archeolog     Otakar Brousek st., herec     Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc., genetik     Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., historik,     MUDr. Jan Cimický, CSc., psychiatr, básník a spisovatel     Prof. RNDr. Petr Čárský, DrSc., chemik     Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., fyzik     Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., matematik     Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc., historik filozofie a politolog     Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., matematik     Jiří Dvořák, herec     Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., fyzik     Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., politoložka     Prof. RNDr. Ludmila Eckertová, CSc., fyzička     Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Dr.h.c., matematik     Pavlína Filipovská, herečka a zpěvačka     RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik     Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., lingvistka     Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., teolog a filozof     Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., informatik a filozof     RNDr. Pavel Hejda, CSc., geofyzik     Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc., matematik     Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., imunolog     Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., fyzik     Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., Dr.h.c., lingvista     Mgr. Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny     RNDr. Zdeněk Jirák, CSc., fyzik     Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., statistička     Eva Kantůrková, spisovatelka     Petr Kostka, herec     Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., archeolog     Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., lékař     Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., botanik a ekolog     Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c., chemik     Mgr. Petr Kukal, pedagog, odborný publicista     Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Dr.h.c., matematik     RNDr. Jan Květ, CSc., botanik     RNDr. Jiří Liška, CSc., botanik     Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., biolog     Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., lékařka     RNDr. Ivana Macháčková, CSc., biochemička     Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., endokrinolog     Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., přírodovědec a filozof     MUDr. Jan Marušiak, Ph.D., cévní chirurg     Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., filozof a logik     Carmen Mayerová, herečka     PaeDr. Karel Milička, pedagog a spisovatel     Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., psycholožka     Doc. PhDr. Alena Míšková, historička     Prof. Ing. Petr Moos, CSc., vedoucí Ústavu informatiky a telekomunikací fakulty dopravní     Českého vysokého učení technického     Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., sociolog     Barbora Munzarová, herečka     Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., sociolog     Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., fyzik     Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr.h.c. mult., rektor Univerzity Karlovy v letech 1991 až 1994     Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., lingvista     Prof. RNDr. Libor Pátý, DrSc., fyzik     Prof. PhDr. Josef Petráň, historik     Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, filozofická fakulta Univerzity Karlovy,     Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., lingvista a pedagog     Doc. Ing. Dr. Tech. Jaromír Plešek, CSc., chemik     RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc., seismolog     Viktor Preiss, herec     Doc. ThDr. Martin Prudký, teolog     Doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc., botanik     Ilja Racek, herec     Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., matematik     Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., mikrobioložka     Jaroslav Satoranský, herec     Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., fyzik     PhDr. Karel Sklenář, DrSc., historik a archeolog     Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., Národní centrum pro výzkum biomolekul přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity     RNDr. Antonín Sochor, DrSc., logik a matematik     Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., filozof     Zdeněk Svěrák, scenárista a herec     RNDr. Ivan Šetlík, CSc., biolog     PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka     PhDr. Eduard Šimek, CSc., numismatik a historik     Prof. Josef Škvorecký, FRSC, CM, spisovatel     Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc, Dr.h.c. mult., historik     Doc. ThDr. Ivan O. Štampach, teolog     Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., psycholog     Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., chemik     Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, teolog     Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., chemik     Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., fyzik a matematik     Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., lékař     Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., matematik a filozof     Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., fyziolog a hudebník     Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., informatik     Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr.h.c. mult., fyzikální chemik     Ing. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., lékař a biochemik     Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., filozof     Jiří Žák, spisovatel a herec 

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.