22. října 2007

Setkání s Její Královskou Výsostí Princeznou Annou

(16. října 2007) Během své oficiální třídenní návštěvy České republiky, která se uskutečnila na pozvání prezidenta republiky Václava Klause,  si Její Královská Výsost princezna Anna našla čas i na návštěvu UK, aby  se zde setkala se studenty a profesory Alma mater a  při této příležitosti zde slavnostně otevřela nový program Britská specializace. V historických prostorách univerzity ji přivítal rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl CSc. v doprovodu prorektorů a prof. PhDr. Lenky Rovné, vedoucí katedry západoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV

UK, na které se bude Britská specializace vyučovat. Formální část setkání ve Vlasteneckém sále otevřel rektor UK prof. Hampl krátkým projevem, ve kterém vyzdvihl historický význam spolupráce československých a britských univerzit a připomněl, že v současné době je na Univerzitě Karlově zapsáno přes 250 studentů z Velké Británie a desítky dalších každoročně přijíždějí na stáže v rámci evropského programu Erasmus. Rektor Hampl dále připomenul ve svém pozdravu tradici a historii přátelství mezi UK a britskými univerzitami, mj. vstřícné gesto, které umožnilo uprchlým českým studentům po zavření českých vysokých škol v době nacistické okupace dostudovat lékařskou fakultu na britských univerzitách.

V následném vystoupení prof. Rovná představila nově otevíranou Britskou specializaci, která vzniká v rámci magisterských oborů evropská a západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Tuto část návštěvy zakončila krátkým projevem J.K.V. princezna Anna. Připomněla, že na University of London, kde je kancléřkou, byl nedávno otevřen program slovanských studií za účasti prezidenta České republiky Václava Klause, a i proto považuje za čest být nyní na půdě nejstarší středoevropské univerzity a otevírat zde specializaci britskou.

Po podpisu do pamětní knihy Univerzity Karlovy se princezna Anna setkala v neformálním rozhovoru při kávě s pedagogy a studenty britských studií a britskými studenty studujícími na UK. Podle Davida Emlera, doktoranda Institutu mezinárodních studií FSV UK, se princezna živě zajímala zejména o zkušenosti českých studentů UK ze stáží ve Velké Británii a o témata jejich diplomových prací.

Na závěr své návštěvy si princezna Anna prohlédla Velkou aulu Karolina a insignie Univerzity Karlovy.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.