27. října 2007

Raci v českých potocích a řekách mění pohlaví

Josef MARŠÁL, moderátor

--------------------

Studie českých vědců přichází se šokujícím zjištěním. Raci v českých potocích a řekách mění pohlaví. Konkrétně račí samci se mění na samice. Podle českých vědců je to vážný problém. Změnu pohlaví přitom zaznamenali i u jiných druhů živočichů.


Vladimír KOŘEN, redaktor

--------------------

Hormonálně aktivní bahno pro živočichy řek a potoků je osudné, alespoň pro samce. Pomalu, ale jistě přicházejí o své mužství, příkladem je rak.


Luděk BLÁHA, ekotoxikolog, Přírodovědecká fakulta MU

--------------------

Ono se předpokládá, že v přírodě i tyhle ty změny přirozeně nastávají a vyskytují se tak, já nevím, ve dvou, ve třech procentech, ale v těch populacích raků, které my jsme studovali, to bylo řádově dvacet až pětadvacet procent.


Vladimír KOŘEN, redaktor

--------------------

Čeští raci se tak zařadili mezi florické krokodýly nebo ryby u velkých evropských měst. U všech totiž změny pohlaví vědci už zaznamenali.


Josef FUKSA, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.

--------------------

Jsou klasické práce z devadesátých let, když vezmete malé rybičky a dáte je v kleci pod čistírnu, tak všecky začnou dělat bílkoviny typické pro jikry, tedy pro samičky.


Vladimír KOŘEN, redaktor

--------------------

Látek, které ovlivňují hormonální systém, jsou stovky. Právě na ně se teď upírá pozornost odborníků. V odborných kruzích se debatuje i o možném vlivu na člověka.


Luděk BLÁHA, ekotoxikolog, Přírodovědecká fakulta MU

--------------------

Existují populační studie z Arktidy, ale také například z Brazílie, v okolí Sao Paula se dělaly populační studie s tisíci jedinců mužů i žen a ukázalo se, že dochází v posledních letech ke změně v rozložení mužů a žen v populacích ve prospěch žen.


Vladimír KOŘEN, redaktor

--------------------

Přímé důkazy o vlivu hormonálně aktivních látek ze znečištěné vody na člověka zatím nejsou. V České republice se navíc voda z řek k pitným účelům využívá jen málo. Kvalita vody v českých potocích a řekách se přestala zlepšovat. Koneckonců připouští to i nedávno vydaná zpráva o stavu životního prostředí v České republice.


Bohumír JÁNSKÝ, Přírodovědecká fakulta UK

--------------------

Podle našich studií z poslední doby, kdy jsme si vybrali některé modelové oblasti v typické zemědělské krajině, se nám na mnoze zhoršuje kvalita vody v potocích, v malých řekách.


Vladimír KOŘEN, redaktor

--------------------

V minulém roce zaznamenali vodohospodáři dvě stě pět havárií, pouze u třetiny se podařilo najít viníka.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.