Centrum pro přenos poznatků a technologií


Centrum pro přenos poznatků a technologií zahájilo dnes 14.11. 2007 svou činnost jako samostatná součást univerzity. Jeho posláním je systematicky mapovat poznatky a technologie, které vznikají na fakultách a pracovištích UK a mají komerční potenciál. Založení nové součásti univerzity navazuje na předcházející projekt Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT UK), realizovaný za významné finanční podpory ze Strukturálních fondů EU (JPD 2). V rámci tohoto projektu bylo v průběhu přibližně dvou let úspěšně realizováno devět pilotních projektů komercializace konkrétních poznatků a technologií vytvořených nebo vyvinutých na pracovištích univerzity. Výsledné produkty pocházejí nejen z přírodovědních, lékařských a farmaceutických oborů, ale i ze společenskovědních.


Konkrétně se jednalo o následující témata a obory:


Název pilotního projektu

Charakter

Fakulta

Partner

AB Pharma s.r.o.

spin-off

FaF UK

Modifikace oxymetru

Patent

3. LF UK

Pseudoceramidy

Patent

FaF UK HK

Fotodesinfikující nanotkaniny

Patent

PřF UK

Viskoelastometr

Patent

FaF UK HK

Analýzy biosignálů

Společný projekt

1. LF UK

Clever Technologies s.r.o.

Analýza mozkové aktivity

Společný projekt

LFUK HK

Foton s.r.o.

Hodnocení uchazečů a pracovníků

Služba

FF UK

Business Development s.r.o.

Hodnocení fyzického stavu

Služba

FVTS UK


Byly podány čtyři mezinárodní patentové přihlášky s následným prodejem licencí (velký zájem komerční sféry vyvolaly po zveřejnění patenty na fotodesinfikující nanotkaniny a na pseduoceramidy). Podanými patenty v roce 2007 UK navýšila celkovou produkci českých vysokých škol z roku 2006 o 7,6% a v případě, že všechny budou uděleny (některá patentová řízení dosud probíhají) tak dokonce o 25%. Došlo rovněž k založení jedné spin-off společnosti (AB Pharma), zabývající se aktivitami v oblasti farmakologie a testování léčiv. Dva společné výzkumně vývojové projekty s malým a středním podnikem zahrnují oblast biomedicínckých technologií, v oblasti komerčně zajištěných služeb se uplatnily poznatky a postupy psychologů (hodnocení uchazečů a pracovníků) a také kinantropologů (programy zdravého životního stylu a prevence obezity). Příslušné smlouvy s komerčními subjekty byly podepsány v uplynulých měsících.


Velmi podstatným výsledkem práce univerzity na poli inovačního transferu je také navázání 10 strategických partnerství s významnými komerčními subjekty či jejich organizacemi zaměřenými na budoucí spolupráci při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje na UK (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Siemens, Olympus, Zentiva atd.).


V neposlední řadě je nutno připomenout, že UK prokázala schopnost plně a efektivně využít finanční zdroje ze Strukturálních fondů, jejichž čerpání umožnil vstup ČR do EU.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.