21. prosince 2007

Založení společnosti AB PHARMA s.r.o.

Dne 18.12. 2007 byla uzavřena  společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným - AB PHARMA s.r.o.

Firma bude poskytovat služby v oblasti vývoje a vypracování testů léčiv, která mají být zaregistrována před uvedením na trh. Firma bude využívat výsledků výzkumu a vývoje katedry analytické chemie a katedry biochemie FaF a zkušeností jejich vedoucích pracovníků. Vznikla jako jeden z výstupů projektu CPPT UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

Hlavní náplní činnosti společnosti je využití výsledků výzkumu a vývoje na katedře analytické chemie, tj, poskytování služeb výrobcům léčivých přípravků, nutných pro registraci přípravku, spočívajících především ve vypracování analytické části registrační dokumentace. K tomu je nutný vývoj analytických metodik pro hodnocení účinné složky přípravků a jejích rozkladných produktů (liberační testy, bioekvivalenční studie, stabilní studie) s následným vypracováním tzv. validační zprávy k analytickým metodám oveřujícím kvalitu přípravku (obsah účinných látek a nečistot). Další činnosti společnosti využívají výsledků výzkumu dalších kateder FaF UK, zejména v oblasti chirálních separací. AB Pharma s.r.o. bude dále poskytovat odborné konzultační služby dalším subjektům v oblasti farmacie, medicíny, biologoie, mikrobiologie a biotechnologie.

Obchodní společnost zaměřená na komerční realizaci výstupů FaF UK v Hradci Králové má velmi dobré předpoklady úspěšného působení v komerční sféře.






Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.