14. ledna 2008

Vystoupení Prof. RNDr. Ladislava Roba, DrSc. v cyklu Strouhalovské přednášky

Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. prezentoval Strouhalovskou přednášku, která má na MFF UK velkou tradici. První přednesl 13. ledna 1908 samotný prof. Čeněk Strouhal u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu tehdy ještě Karlo-Ferdinandovy University, o jehož vybudování se rozhodující měrou zasloužil. O životě a díle velkého fyzika se můžete více dočístZDE. Po prof. Strouhalovi je rovněž pojmenovaná posluchárna, ve které letos prof. Rob sto let po prof. Strouhalovi seznámil posluchače s Objevy zdrojů kosmického záření: Experimentem Hess. Že je Země vystavena záření objevil V.F. Hess téměř před sto lety a prof. Rob v experimentu Hess a v oblasti kosmického záření vůbec v posledních letech pokračuje.

Prof. Ladislav Rob je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK, poté nastoupil jako asistent na Katedru jaderné fyziky MFF UK a dva roky (1959-1961) působil ve špičkovém Spojeném ústavu pro jaderný výzkum v Dubně. V druhé polovině šedesátých let (1966-68) pracoval V Rutherford Laboratory ve Spojeném království VB a Severního Irska. V roce 1992 byl jmenován profesorem a v minulém roce byl za svou vědeckou činnost oceněn prestižní Descartovou cenou.


Kosmické záření objevil V.F.Hess v roce 1912 a trvalo téměř 100 let než se podařilo objevit zdroje tohoto záření. To se podařilo pomocí čerenkovských teleskopů HESS (= High Energy Stereoscopic System), které byly vybudovány s českou spoluúčastí v Namibii. Pomocí těchto teleskopů se podařilo zobrazit morfologii celé řady supernov a ukázat tak, že částice kosmického záření jsou urychlovány na velmi vysoké energie v rázových vlnách vzniklých při explosích supernov. Celkem bylo objeveno 57 zdrojů v Galaktické rovině.


Profesor Frederick JELINEK, doktor honoris causa Univerzity Karlovy v Praze, profesor Johns Hopkins Univerzity v Baltimore ve státě Maryland (USA) a hostující profesor Univerzity Karlovy v PrazeVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.