Konference IKI 2008


Konference IKI 2008, 22. 1. 2008, jinonický areál Univerzity Karlovy v Praze

V polovině ledna se  několik organizací spojilo k pořádání prvního ročníku konference IKI: Informace, konkurence schopnost, inovace. Cílem konference bylo představit různé směry působení informační podpory pro nové poznání a  podnikání. Informační věda se v současné době výrazně orientuje na mezioborovou komunikaci, informační specialista již není pouze prostředníkem mezi oborovými informačními zdroji a uživatelem, ale také integrátorem potřebných informací z různých oborů s cílem vytvoření pevného základu pro další rozvoj. Konferenci pořádala Česká informační společnost (viz www.cisvts.cz, která je zaměřena právě na podporu těchto moderních přístupů k informační službě.

Dalším spolupořadatelem byl Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) Filozofické fakulty UK, který v posledních letech velmi intezivně se společností spolupracuje např. při pořádání tradičních Jinonických pondělků, cyklu pestrých přednášek z oblasti informační vědy, knihovnictví i knihovědy viz http://uisk.ff.cuni.cz/. Program konference výrazně ovlivnil pořadatelský podíl projektu ESF Centra pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích a Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Pořadatelsky se také podílela společnosti Minerva – multimediální vzdělávání  a Mebis , které koordinuje řešení projektu. Současná informační věda je tedy multioborového založení a pestrý program konference to jen potvrdil. Část přednášek vycházela z výzkumů doktorandů UISK (např. přednášky o šedé literatuře Petra Nováka a Petry Myškové či videoklipy z portálu YouTube obohacená přednáška Andrey Fojtů Co Web 2.0 dal a vzal). O podpoře studia chemie nevidomých hovořil Miloslav Nič z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolupráci UISK s  Laboratoří znalostních a informačních robotů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně dokládala přednáška autorského kolektivu Nástroje pro léčbu informačního zahlcení. Zcela z jiného okruhu byla přednáška o projektu digitalizace archiválií Projekt Monasterium autorek Aleny Pazderové a Jitky Křečkové. Pro mnohé byla objevnou také přednáška Ivana Beneše z firmy CityPlan spol. s r. o., který hovořil o personálním managamentu v prostředí středně velkého podniku, se zaměřením na pdoporu iniciativy a poctivého podnikání. Z oblasti lékařských informací byla např. přednáška Petra Lesného z 2. Lékařské fakulty UK v Praze (Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně) nebo autorské dvojice Richard Papík – Vendula Papíková (Competitive inteligence v medicínském a farmaceutickém prostředí). Cílem tohoto článku není podat komplexní přehled celého programu (celkem 20 přednášek), ten lze získat v online sborníku konference viz http://www.cisvts.cz/, kde jsou také volně přístupny všechny prezentace konference.


Jednoznačně lze konstatovat, že prostředí jinonické auly podpořilo důstojný a přitom neformální ráz konference, po všech příspěvcích proběhla diskuse mezi posluchači a přednášejícími, která se točila kolem problémů informačního zahlcení, elektronické komunikace, teoretických otázek informační vědy i praktických dotazů např. z oblasti přihlašování patentů (přednáška Jany Pavkové) či ekonomie (přednášky Petra Očka). Další informace o konferenci, včetně fotogalerie, lze nalézt na zmíněné webové stránce České informační společnosti. První ročník přinesl pořadatelům mnoho cenných zkušeností, které se budou snažit uplatnit při dalších ročnících, neboť již dnes je jisté, že konference IKI2008 splnila svůj cíl  - vytvořit společný prostor pro všechny, kteří se pohybují v oblasti informačního průmyslu, ať již ve sféře akademické, státní nebo komerční.
Pro časopis I-Forum  - PhDr. Radka Římanová, UISK FF UK, interní doktorandka


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.