6. března 2008

PEDPRAXE

„Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe ve strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě“


Řešitelský tým pod vedením doc. PaedDr. Stanislava Bendla, Ph.D. realizuje v rámci ESF JPD3 projekt s názvem „Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe ve strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě“. Jedná se dvouletý projekt, který je od 1. září 2006 řešen  týmem pracovníků z katedry školní a sociální pedagogiky a dalších pracovišť PedF UK v Praze. Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hlavního města Prahy.


  Cílem projektu je navrhnout a ověřit nový organizační a obsahový model pedagogické praxe studentů. Projekt, který chce ověřit funkčnost jedné vzdělávací oblasti v nově akreditovaných strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů, je strukturován do dvou základních etap. Konkrétním cílem v rámci první etapy je zpracování koncepce obsahového a metodického zaměření a organizačního zajištění praxe. Tato koncepce má v současné době podobu metodického materiálu, který umožňuje sjednotit přístupy pedagogů, psychologů, oborových didaktiků (učitelů z PedF UK) a učitelů fakultních škol (učitelů ze ZŠ) při její realizaci. V druhé etapě je cílem projektu ověření této koncepce (prostřednictvím dvou po sobě následujících pilotáží) na vybraném vzorku studentů, popis, charakteristika a analýza faktorů, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh i výsledky takto koncipované praxe.


  Nová koncepce pedagogické praxe je založena na integraci pedagogicko – psychologických disciplín, oborových didaktik a pedagogicko – psychologické a oborově didaktické praxe. První pilotáže se zúčastnili studenti z kateder matematiky, chemie, speciální pedagogiky a biologie. Pro druhé pilotní ověřování byly vybrány oborové didaktiky (studenti kateder) matematiky, chemie, speciální pedagogiky, biologie, českého jazyka, dějepisu, základů společenských věd a výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ.


  V současné době se projekt nachází ve fázi po ukončení druhé pilotáže. Probíhá vyhodnocování zkušeností a analýza dat. Zároveň se připravuje konference s názvem „Integrovaný model reflektivní praxe -  zkušenosti s integrací pedagogických, psychologických a oborově didaktických přístupů v přípravném vzdělávání učitelů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ“, která se bude konat ve dnech 24. a 25. dubna 2008 na Univerzitě Karlově v Praze,  Pedagogické fakultě.


Informace na webových stránkách projektu http://praxe.pedf.cuni.cz:8080/PloneVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.