7. dubna 2008

Shromáždění ve Velké aule - slavnostní zasedání vědecké rady UK


Na programu je mj. udělení čestných hodností doktorátů honoris causa:


Prof. Johan Albert Ankum, Universitet Amsterdam, Nizozemí - za celoživotní vědecké dílo v oblasti římského práva, jeho organizační aktivity v této oblasti a podporu poskytovanou mladým právním romanistům, za jeho zásluhy o obnovu vědy o římském právu na Univerzitě Karlově


Salvador Moncada, MD, Ph.D., University College London, Velká Británie - za celoživotní průkopnické dílo v oblasti farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním řečišti a formování vaskulární biologie, za významný přínos k pochopení funkce endotelu, a převedení objevů nových agens do léčby cévních poruch


Ing. Ivan Chvatík, CTS, ČR - za mimořádný přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení v akademickém světě doma i v zahraničí


Prof. Teruo Kishi, National Institute for Materials Science, Japonsko - za mimořádné celoživotní významné dílo v oblasti materiálové fyziky a za podporu české vědy a školství v tomto oboruSalvador Moncada, MD, Ph.D.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.