10. dubna 2008

Historie, současný stav a perspektivy univerzit

(Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)


P r o g r a m
9.30 - 11.30 hodin -  společné jednání  ve Velké aule Karolina12.15 - 15.30 hodin - jednání v sekcích


Sekce humanitní  - Akademické společenství jako předpoklad akademické samosprávy


Sekce ekonomická - Ekonomický základ akademické samosprávy


Sekce právní - Právní a institucionální vyjádření akademické samosprávy15.45 - 16.30 hodin - Vlastenecký sál


Společné jednání, závěry a komuniké


PROGRAM

Historie, současný stav a perspektivy univerzit


(Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)


Místo konání: historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


Termín konání: 10. dubna 2008
9.15-9.30        Registrace


9.30-11.30      Společné zahájení ve Velké aule Karolina                        Prof. RNDr. Václav Hampl: Úloha samosprávných univerzit ve vzdělávání
                        Prof. PhDr. Radim Palouš: O akademickém sebevědomí
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h.c.: Akademické tradice jako zdroj akademické samosprávy
                        Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.:
11.30-12.15    Přestávka


12.15 -15.30   Jednání v sekcích
Humanitní sekce – Akademické společenství jako předpoklad akademické samosprávy
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.: Právně axiologický pohled na akademickou samosprávu
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.: Univerzita jako sociologický fenomén
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.: Mechanismy tvorby vůle orgánů univerzity
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann: Akademické občanství a etika
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.: (Ne)svobodné univerzity,  historické paralely / Vzdělání a svoboda
Bc. Ján Říha: Účast studentů na rozhodování orgánů univerzity / Odpovědnost studentů za univerzitu 
DiskuseSekce právní – Právní a institucionální vyjádření akademické samosprávy
Doc. JUDr. Vladimír Mikule: Akademická práva a akademické svobody
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy
JUDr. Antonín Mokrý: Postavení správní rady univerzity
JUDr. Oldřich Řeháček: Status studenta univerzity
JUDr. Otakar Motejl: Role ombudsmana při ochraně akademických práv a svobod
Doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.: Vývoj právní úpravy akademické samosprávy ve Slovenské                republice
Diskuse
Sekce ekonomická – Ekonomický základ akademické samosprávy
RNDr. Alexander Černý: Financování univerzit
Doc.  JUDr. Hana Marková, CSc.: Fondy univerzit
Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.: Právní postavení akademických pracovníků a akademických funkcionářů univerzit
Ing. Jiří Jirka: Vnitřní správa univerzit
Bc. Jakub Jeřábek: Specifické náklady studentů univerzity
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.: Uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti/Zdánlivá povaha konfliktu mezi svobodou a samosprávou


Diskuse
15.45-16.30    společné jednání, závěry a komuniké


16.30               závěrečný raut v recepčních místnostech v přízemí KarolinaVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.